Aktiviteter i klubben

Nationellt unghundsprov 2019

Krav för deltagande:

Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!

Provdatum:
Efter beslut på stämman erbjuds nu 2 provtillfällen enligt följande: 26 Oktober 2019 (Sista anmälningsdag 26/9 2019) samt 28 December 2019 (Sista anmälningsdag 25/11 2019). Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa provtillfälle. Som giltig anmälan från lokalklubbarna räknas endast anmälan på det dokument som kommer att skickas ut till alla lokalklubbar!

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar startar på någon av de fastslagna provdagarna! Vid behov kan en domare döma 2 hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten innan provet. Då det tidigare år uppstått problem med att halsbanden inte skickas tillbaka så åligger det nu lokalklubbarna att se till at deras respektive medlemmars halsband samlas in och skickas tillbaka till Tracker!

Priser:
Två hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.

Anmälan:
Anmälan sker till respektive lokalklubbs kommissarie. I Västernorrlands DK är det Nils-Erik Andersson, 070-2659962.  Sista anmälningsdag se ovan.

Inte ofta som klubben får fram nya drevrar som blir viltspårchampion men senaste åren har vi fått fram minst 2 st. Tidigare Båthällans Diesel och nu Häggströms Boston. Inte dåligt resultat för Robert och Carina Lindgren med sin Boston som strax över ettårsstrecket kan titulera sin hund VCh. Med tanke på att det är deras första drever är det ännu roligare. Vi gratulerar och önskar fortsatta framgångar med sin drever.

Välkommen till gemenskap med hundsläpp och trevlig samvaro på Nätra fjällskog den 28-29 september.

Detta är tredje gången som vi provar detta arrangemang i klubben. Tanken är att vi ska träffas lördagsmorgon den 28 september vid Västersels fäbodplats (ca 4 mil sydväst om Örnsköldsvik). Därefter delar vi upp oss på olika hundar och släpper i var sitt område och hoppas på upptag på hare. Givetvis får bössan vara med men ännu viktigare är att du har med kaffe, fika och ett gott humör. När jakten är slut samlas vi alla vid fäbodplatsen och umgås kring eldstad och en god bit mat. Möjlighet finns för den som vill att sova över i fäbod i väntan på nästa dags släpp. Vi beräknas avsluta arrangemanget vid 12-13-tiden på söndagen med summering och farväl.

Du kommer väl med? Ett fantastiskt tillfälle att lära känna lokalklubbens profiler och framförallt, om du är relativt ny med drever och dreverjakt, få se hur harjakt går till. Vill du ta med din egen hund för att släppa så hör av dig om det. Har du frågor kring drever/jakt med drever så passar du på att ta upp det under dagarna. OBS! Kom ihåg, det finns inga dumma frågor.

Klubben står för kostnaderna.
Anmäl dig senast 15/8 till Ronny Westin, 070-2450883, ronny.w@svenskadreverklubben.se

VÄLKOMMEN TILL VÄSTERNORRLANDS DREVERKLUBB

Västernorrlands Dreverklubb arrangerar viltspår, utställningar och drevprov. Våra medlemmar kommer i första hand från Medelpad och Ångermanland. För de som är intresserade att bli medlemmar i Västernorrlands Dreverklubb finns det möjlighet att anmäla sig här på sidan. Om du har några frågor så kontakta någon i styrelsen så skall vi försöka hjälpa dig! Vi finns också på FB.

Detta händer hos oss. Klicka på Se alla event för att mera specifikt se aktiviteterna.

Sponsorer