Styrelse för 2019

Ordf. Tomas Åslund
Vice. Nils-Erik Andersson
Kassör Ronny Westin
Sekreterare Bo Lindström
Ledamot Jonas Kriström
Suppleanter Leif Andersson, Emil Eriksson

Funktioner:

Avelsråd kontaktman Jonas Kriström
IT-ansvarig Ronny Westin
Utbildningsansvarig Respektive kommitté
Valberedning Carina Åslund, Jonas Kriström, Krister Karlsson (sammankallande)

Kommittéer:
Jaktprov: Bo Lindström, Nils-Erik Andersson, Ronny Westin
Viltspår: Björn Edlund, Kicki Löf, Monika Carman
Utställning: Leif Andersson (sammankallande), Ulrika Backlund, Krister Karlsson

Funktionärer med adresser och telefon:

Aktiva i klubben eller extern rekrytering

J= Jaktprovsdomare V= Viltspårdomare

V Björn Edlund Långvattnet 618, 89051 Långviksmon
0662-30352, 073-0492440, dammens.drevrar@hotmail.se

J Bo Lindström Västerhus 2124, 89491 Själevad
0660-379064, 070-2072292, lindstrom.bo@hotmail.com

Carina Åslund Klövervägen 9, 86432 Matfors
060-24440, 070-3552029 carina.aslund@telia.com

V Elisabeth ”Kicki” Löf Djuped 112, 87052 Nyland
070-6687176, kickielisabeth@telia.com

Elev J Emil Eriksson, 073-8030033, emil.eriksson@jarven.se

Elev J Fredrik Eriksen, 076-1750091

J Jan-Ove Hansson, Lidbäcken 104 Bollstabruk. 073-8076176,

J Jonas Kriström Sörbygden 561, 84067 Sörbygden
070-2216034, jonas.kristrom@gmail.com

V Görgen Rundqvist Lomviken 122, 89054 Trehörningsjö
0662-22106, 070-6998236 lomviken123@gmail.com

J Krister Karlsson Torrom 206, 87191 Härnösand
070-2958064 kristerkarlsson.loomis@live.se

Leif Andersson Skottsundsv. 3, 86291 Kvissleby
070-3465960, leif.h.andersson@gmail.com

V Monika Carman Lomviken 203, 89054 Trehörningsjö
0662-20322, cinderellalovehouse@telia.com

J Nils-Erik Andersson Sjöstigen 8, 83331 Strömsund
070-2659962, nissekock52@hotmail.com

V Olavi Haapala Lomviken 145, 89054 Trehörningsjö
0662-22002, 070-2394472, olavihaapala@telia.com

J Ronny Westin Västersel 138, 89392 Bjästa
0660-225189, 070-2450883, v_sel@tele2.se

J Tomas Åslund Klövervägen 9, 86432 Matfors
060-24440, 070-5194843 tomas.aslund@telia.com