Rasstandard

Rasstandarden beskriver den ideala drevern med tillåtna avvikelser. Utställningsdomaren använder rasstandarden, utställningsreglerna, domarhandledningen som faktaunderlag vid bedömningen av dreverns exteriör. Domarens bedömning används som underlag i avelsarbete med syfte att bibehålla och utveckla dreverns uthållighet och jaktliga förmåga.

Tik

Hane

Utförlig information om tikar och hanar hittar du på svenskadreverklubben.se/rasstandard