DCh Simbackens Bamse SE58565/2014. Ägare: Bo Lindström, Själevad. 070-2072292