Aktiviteter i klubben

Styrelsen för VNDK har genom åren försökt uppmuntra sina medlemmar till att starta sina hundar på drevprov om hunden är mogen för det. Det har väl lyckats sådär måste vi tyvärr säga. Nu provar vi ett nytt grepp. Vi kommer att lotta ut en Easyhuntpejl bland de som startar på drevprov under hösten. Reglerna för detta är:

  • Varje drevprovsstart ger en lott i lotteriet.
  • Starter som görs under 1/9 – 31/12 ingår i lottningen. Se program som finns på vår hemsida.
  • Endast medlemmar i VNDK med egen hund äger rätt att delta i lotteriet.
  • Dragningen görs på årsmötet i februari.

När du känner att din hund är i god kondition och redo för prov anmäler du dig via DreverData.se. Välkommen med din anmälan.

Styrelsen för Västernorrlands dreverklubb

Lördagen den 27 augusti stod Västernorrlands dreverklubb (VNDK) som värd för årets domarkonferens. Sexton drevprovsdomare, domaraspiranter och elever från Västernorrlands och Västerbottens dreverklubbar närvarade vid genomgången av bland annat de reviderade drevprovsreglerna, som trädde i kraft den 1 juli, samt DreverData och domaretik. Ronny Westin ledde konferensen. Under dagen utbyttes en hel del erfarenheter mellan deltagarna. En mycket bra dialog bland deltagarna borgar för en trevlig drevprovssäsong i våra skogar, sammanfattar Tomas Åslund ordförande i VNDK. Ett stort tack riktas till Ronny Westin och hans hustru, vilka utöver innehållet i konferensen även ombesörjde lunch mm.

Tomas Åslund

Ordf. VNDK

VÄLKOMMEN TILL VÄSTERNORRLANDS DREVERKLUBB

Västernorrlands Dreverklubb arrangerar viltspår, utställningar och drevprov. Våra medlemmar kommer i första hand från Medelpad och Ångermanland. För de som är intresserade att bli medlemmar i Västernorrlands Dreverklubb finns det möjlighet att anmäla sig här på sidan. Om du har några frågor så kontakta någon i styrelsen så skall vi försöka hjälpa dig! Vi finns också på FB.

Detta händer hos oss. Klicka på Se alla event för att mera specifikt se aktiviteterna.

Sponsorer