Lite info kring Har-SM i Sörbygden!

Lite klent med bara 3 prisdrev kan man tycka men faktum är att de yttre förutsättningarna inte var de bästa. Dagen innan regnade det hela kvällen. Det slutade först vid tolv-ettiden på natten. Till det ska läggas fallande temperaturer med frost på backen på morgonsidan som ganska effektivt satte en dämpande filt över de slag som fanns. Stigande temperatur och sol värmde dock bort en del av frosten under dagen. Trots det fick 4 av 9 hundar upp hare under provdagen. Ytterligare 3 hundar hade upptag på misstänkt hare men som tyvärr inte kunde ses eller spåras. Grattis säger vi till segrande hund Stjärnskogens Zamba och dess ägare Gunnar Olsson och givetvis även tvåan Haresporet´s Vixi med ägaren Tomas Viklund och trean Härads Zingo och dess ägare Kjell Mårtensson.

Tack till alla som på olika sätt hjälpt till så att vi kunnat ro arrangemanget iland.

 

Resultat Har-SM 2018-10-22

SEJCH SEUCH CARLSATORPETS ESSIE SE31850/2015 T e J SEUCH Slagstigens Sebbe SE12315/2011 u J Freia S18762/2007 Äg: Tobias Johansson, Malungsfors.
22/10. Domare: Thyr Benneth. Släpp 1: Efter långt slagarbete blir det upptag på trolig hare. Två mindre bukter, sedan går den ut på väg och hunden får dödtappt. Släpp 2: Hundföraren släpper hunden som gör några sökrundor med god kontakt. Hunden kopplas, provet avslutas. Okänt 30
Ep: 3 – K – K – K – K – K – K – 3 – 2 = 8 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

SEVCH SEJCH SEUCH HARESPORET’S VIXI SE53027/2012 T e NOJ(D)CH SEJCH Haresporet’s Rex-W-rocky NO51758/09 u J NOUCH Haresporet’s Nix-nixi NO51763/09 Äg: Viklund Thomas, Rengsjö.
22/10. Domare: Edding Olle. Släpp 1: Snabbt upptag på första sökrundan. Hare sedd, hunden 1 min efter. Driver till full tid med två korta tappter trots mycket vägspringning. Haren sedd 1 min före koppling. Släpp 2: Hunden söker både långt & kort. Kommer på slag som snabbt leder till upptag. Haren sedd med hunden 2 min efter. Bra drev i 26 min, därefter dödtappt. Hare 98(18)
Ep: 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 – 2 = 30 SFT: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

J SEVCH HÄRADS ZINGO SE24244/2015 H e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011 u SEJCH Lökkas Dina SE31878/2013 Äg: Mårtensson Kjell, Rengsjö.
22/10. Domare: Karlsson Krister. Släpp 1: Zingo söker ut ca 700 m. Får slag med upptag efter 3 min. Driver haren i skogsparti i 12 min, därefter ses haren när den kommer ut på vägen. Följer vägen ca 3 km. Driver med några ej noterbara tappter. Dödtappt vid en vindparksanläggning med många små stickvägar. Släpp 2+3. Vidsträckta sök i bägge släppen utan resultat. (Frost i skuggpartierna hela dagen) Hare 48
Ep: 1 – 3 – 5 – 3 – 4 – 4 – 3 – 1 – 1 = 25 DF: 7,5 SFT: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Hare

SEJCH SEUCH SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 H e J Friljusets Billy SE43690/2012 u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008 Äg: Bo Lindström, Själevad.
22/10. Domare: Holm Gert. 1. Hunden tar upp älg och driver den 103 min. 2. Upptag på okänt drevdjur, tappt vid väg. 3. Upptag efter ett bra slagarbete, driver och får tappt vid väg. Hunden kopplas och provets avslutas., Okänt 23(15), Okänt 21
Ep: 3 – K – K – K – K – K – K – 2 – 2 = 7
Pris: Ökl, 0

SEJCH RR SLAGSTIGENS MILLA S52244/2008 T e NOJCH NOUCH SEJCH SEUCH Simson N11464/04 u FIJCH SEJCH SEUCH FIUCH Slagstigens Kiri S13568/2006 Äg: Bergström Kjell, Floda.
22/10. Domare: Lauren Lars-Erik. Släpp 1. Hunden gör fina sökvändor 600-700 m med god förarkontakt. Hunden springer på en misstänkt hare, upptag direkt. Tappt vid väg varvid ägaren väljer att koppla. Släpp 2. Hunden söker ut och hittar slag som resulterar i ett kort drev. Jobbar på tappt tills hunden kallas in. Okänt 65(39), Okänt 6
Ep: 5 – K – K – K – K – K – K – 2 – 2 = 9 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 0

SEJCH NORDUCH RR SLAGSTIGENS ULLIS SE54163/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Norberg Sten, Bollnäs.
22/10. Domare: Wassdahl Erik. Snabbt upptag på hare som ses efter 2 minuter. Lång vägspringning som gav dödtappt. Provet avslutades 14:20. Hare 19, Okänt 10
Ep: 4 – 3 – 3 – K – 3 – K – K – 2 – 2 = 17 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 0

RR SEJCH SLAGSTIGENS ULSA SE54165/2014 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u RR SEJCH SEUCH Slagstigens Qitty SE19154/2010 Äg: Karlsson Ingvar, Leksand.
22/10. Domare: Magnusson Sven. Släpp 1: Hunden gick på svaga slag som inte ledde till upptag. Släpp 2: Förflyttning med bil. Därefter släpp med nya slag, som ej leder till upptag. Hunden söker bra hela dagen.
Ep: 3 – K – K – K – K – K – K – 2 – 2 = 7 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

SEJCH STJÄRNSKOGENS ZAMBA SE19341/2013 T e NOJCH NOUCH SEJCH Haresporet’s Nix-Baron NO35444/10 u SEUCH SEJCH Stjärnskogens Vindira SE42644/2010 Äg: Gunnar Olsson, Hammarstrand.
22/10. Domare: Dahl Magnus. Släpp 1: Reser hjort som drivs i stora bukter för att sedan gå 3 km rakt ur provområdet. På domarens initiativ användes bil vid koppling på grund av att fara för hundens liv förelåg. Släpp 2: Reser efter ett längre slagarbete en hare som ses 2 gånger med tiken 10 resp 1 min efter. Haren buktar trångt utan noterbar tappt till full tid. Tiken kopplas på tappt vid väg. Släpp 3: Inget upptag., Hare 94
Ep: 3 – 3 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 2 – 2 = 35 DF: 5,5 SFT: 53 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

SEJCH SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.
22/10. Domare: Westin Ronny. Går i 4 släpp under dagen med mycket bra sök. Hittar svaga slag 2 ggr utan att kunna resa. Förare väljer att leta bättre slag. Sammantaget mycket trevlig hund som tyvärr inte får möjlighet att fullt ut visa vad hon går för.
Ep: 4 – K – K – K – K – K – K – 2 – 2 = 8 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 0