Sundsvallsprovet 2018-09-01 – 2018-10-31

J DOVERDALENS ÖSA SE57610/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Lindahl Mikael, Nordmaling.
19/10. Domare: Westin Ronny. Släpp 1. Får snabbt slag och kort därefter upptag på Rå. Går till en början i fina bukter för att sedan sträcka ut och bukta i ny mark. Rå synligt på väg en gång. Hund 4 min efter. Får längre tappt där. Efter lång tappt upptag igen med 3 min drev varefter tiken avbryter utan tapptarbete och återgår till föraren. Släpp 2. Söker ut snävt men får upp get m kid som kort efter upptag hamnar i knät på domare/hundförare. Efter detta sträcker drevet iväg över 4 km. Kortvarigt tapptarbete vid skogsväg och återkommer sedan i bakspår. Sista biten inropad för att slippa bakspåra onödig bukt. Tiken låter sig villigt kopplas. Rå 51(39), Rå 78(12)
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 = 29 DF: 7 SFK: 130 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå, 2 Rå

J DOVERDALENS ÖSA SE57610/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Lindahl Mikael, Nordmaling.
14/10. Domare: Westin Ronny. Släpp 1. Snabbt upptag efter bra men kortvarigt sök. Visar sig vara älg vid kontroll. Driver denna över timman och verkar till slut bli på efterkälken enligt pejl. Till synes nytt upptag i anslutning till älgdrevet på okänt drevdjur som buktar trängre, men som tar slut vid järnvägsspår. Kallas in på tappt från 400 m. Släpp 2. Trångt sök i det nu 16-gradiga brittsommarvädret. Upptag utan synbart slagarbete. Fint drev på hare i sammanlagt 27 minuter men har enligt pejl ståndskall i över 15 min på denna. Vi hinner inte fram förrän haren är på rull igen. Tappt i storskog. Hare synlig en gång. Trevlig hund som vi önskat skulle fått en annan början på dagen. Älgdrevet + det varma vädret inverkade säkert menligt på den övriga provdagen. Okänt 23, Hare 42(10)
Ep: K – K – K – 2 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 18 DF: 7 SFT: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

J SEUCH KILHAMMARS ELLIE SE23825/2013 T e SEJCH SEUCH Aco S34590/2007 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Backlund Ulrika, Kvissleby.
26/10. Domare: Sundqvist Sverker. Släpp 1: Ellie söker ut bra. Reser en liten hare som ses av domarlaget strax efter upptaget. Drevet buktar normalt från början men efter ett tag börjar haren gå i samma löpor och det blir svårt för hunden att driva. Släpp 2 : Ellie söker ut bra. Måttliga väckskall och sedan upptag på tre rådjur som domarlaget ser. Drevet går in bland stugor och drevet blir stört av något inne bland stugorna. Ellie reder ut tappten och drevet fortsätter tills det blir stopp vid ett större vattendrag. Ellie avbryter och tar självmant bakspåren tillbaka mot domarlaget. Hundföraren kallar in hunden utom synhåll. Släpp 3 : Ellie söker ut bra men finner inget slag och hundföraren väljer att avbryta för dagen. Hare 63(11), Rå 65(10)
Ep: 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 29 DF: 6,8 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 , Kombi

J SEUCH KILHAMMARS ELLIE SE23825/2013 T e SEJCH SEUCH Aco S34590/2007 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Backlund Ulrika, Kvissleby.
23/10. Domare: Edström Curt. Släpp 1. Hunden söker bra. Går på rå direkt utan slagarbete. Drevdjuret ses med hunden 4 min efter. Släpp 2. Bra sökrundor som leder till ett gediget slagarbete. Drevet går stora rundor. I samband med att tappten uppstår ses 3 rådjur. Tappten uppkommer på väg då 2 lastbilar kommer och får drevdjuren att vända och hoppa av vägen. Hunden lyckas inte hitta avhoppet och söker tapptiden ut, då den exakt på 60 minuter återkommer själv till föraren. Provet avbrytes. En fantastisk jakthund och mycket sällskaplig och trevlig. Noteras att första drevet slutar vid en å som drevdjuren passerat. Rå 92(24), Rå 50
Ep: 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 = 31 DF: 8,6 SFK: 60 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

UTORAX HANNA SE28692/2016 T e J Slagstigens Sammy SE12318/2011 u SEJCH Fagertärn’s Decibella SE48423/2010 Äg: Fredrik Eriksen, Fränsta.
31/10. Domare: Westin Ronny. Släpp 1: Tveksamt sök vid släpp. Får dock slag inom 150 meter med upptag på Rå strax efter. Drevet går i fina bukter i ett område men byter område med ånyo fina bukter till full tid. Kopplad på kortvarig tappt inom kort håll. Ensam get sedd en gång med tiken 2 min efter. Släpp 2: Mkt tveksamt sök med så småningom slag på misstänkt hare. Tiken kopplas för släpp i annat område då slagarbetet ej är framgångsrikt. Släpp 3: Får snabbt slag med drev kort därefter. Drevet buktar fint i skog till att börja med men drar därefter ner mot bebyggelse bland vägar, tomter, hästhagar och travträningsbanor. Tiken får till slut tappt där och kopplas i anslutning till hönsbur. Rå avspårat på blöt lerig väg. Mkt drevsäker tik med mkt jaktlust. Har tyvärr brister i sök, samarbete och lydnad men detta går förhoppningsvis att bättra på och då blir det en absolut toppenhund. Rå 97, Rå 61(5)
Ep: 1(1) – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 – 4 – 1 – 2 = 27 DF: 9,1 SFK: 105 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

UTORAX HANNA SE28692/2016 T e J Slagstigens Sammy SE12318/2011 u SEJCH Fagertärn’s Decibella SE48423/2010 Äg: Fredrik Eriksen, Fränsta.
24/10. Domare: Åslund Tomas. Släpp 1: Drar i vind med upptag tämligen omgående. Mycket snävt buktande drev på rådjur. Drevdjur sedd vid två tillfällen. Skallfrekvens räknad vid tre tillfällen med 120 skall/min som bäst. Släpp 2: Tiken söker ut ca 500 meter innan hon kommer på slag. Upptag på rådjur som avspåras. Snävt buktande drev som av någon anledning efter 30 minuter sträcker ut och går ur hörhåll. Efter att inte hört hunden efter 60 minuter beordras koppling av hunden, anser detta var tappt. 15 minuter senare hörs hunden driva. Drevet går därefter på långskjuts utan att hunden avbryter. Hunden kopplas 4 km från upptagsplatsen. Rå 98, Rå 30
Ep: 3 – 3 – 3 – 5 – 5 – 5 – 4 – 1 – 2 = 31 SFK: 107 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

Västernorrland november 2018-11-01 – 2018-11-30

J SEJCH LASSO SE42287/2013 H e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u SEJCH Munk-skallets Lycka S46884/2006 Äg: Ronny Westin, Bjästa.
12/11. Domare: Wedin Dick. Snabba upptag nog p.g.a. att hararna rört sig mkt begränsat under natten. Hararna sågs i samband med upptag. Drev 1. Efter första drevreprisen och långa tappten fick hunden aldrig riktigt bra kontakt igen. Hare 60(77), Hare 18(10)
Ep: 5 – 4 – 2 – 3 – 3 – 5 – 4 – 2 – 3 = 31 SFT: 102 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Hare

UTORAX HANNA SE28692/2016 T e J Slagstigens Sammy SE12318/2011 u SEJCH Fagertärn’s Decibella SE48423/2010 Äg: Fredrik Eriksen, Fränsta.
12/11. Domare: Magnusson Sven. Skallfrekvens hare 120 skall/min (drev1). Haren sågs vid dödtappten. Rådjuren sågs vid upptag samt efter 17 min drev med hunden en minut efter rådjuren. Hare 35, Rå 90(19)
Ep: 2(1) – 4 – 3 – 5 – 5 – 5 – 4 – 3 – 2 = 33 DF: 8 SFK: 140 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

Västernorrland december 2018-12-01 – 2018-12-31

ÄHRSKES JACKSON SE24734/2017 H e SEJCH Fullskogens Lucidor S48257/2009 u J SEUCH Fallaskogens Bella SE59654/2013 Äg: Johan Kempe, Ljungaverk.
28/12. Domare: Åslund Tomas. Släpp 1: Upptag efter kort sökarbete med enstaka väckskall. Drevet går på långskjuts och ur hörhåll. Rådjur avspårat. Hunden svårkopplad. Släpp 2: Hunden söker ut 600 meter utan att erhålla slag. Hundföraren väljer att kalla in hunden och koppla. Släpp 3: Hunden söker ut ca 200 meter. Efter ett kort slagarbete reser hunden rådjur som avspåras. Hunden driver då provtiden är slut och kopplas motvilligt på drevlöpan. Hunden uppvisar under dagen ingen självman återgång. Rå 32, Okänt, Rå 48
Ep: 2 – 3 – 5 – 3 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 = 22 SFK: 48 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Rå, 3 Rå