Drevprov December

BÖRSVALLENS SAKO LUNDBERG SE13826/2020 H e SEJCH SEUCH SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 u SEJCH SEVCH SEUCH ACKERS PATA SE42749/2016 Äg: Filip Olsson, Sundsvall.
28/12. Domare: TOMAS ÅSLUND. Släpp 1. Hunden söker för dagen ut mycket trångt. Reser rå utan föregående slagarbete vilken ses 1 minut efter upptaget. Hunden håller igång drevdjuret i en normal repris med några icke noterbara tappter. Hunden avbryter då drevdjuret går på långskjuts. Genomför därefter en självman återgång från drygt 900 meter. Släpp 2. Mycket trångt sök som inte leder till något slag. Hunden kallas in och kopplas. Rå 51
EP: 1(1) – K – K – 3 – 5 – 3 – 3 – 4 – 2 = 21 DFK: 6.2 SFK: 80 JL: Bra
Pris: Ukl, 2 Rå
HULDRAMARKAS KLINGA SE53696/2018 T e NOJCH SEJCH RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u KVINDÖLEN’S TANJA NO47245/11 Äg: Anna Östman , Älandsbro .
20/12. Domare: KRISTER KARLSSON. Har två 2 korta hardrev under dagen. Första drevet går rakt ut i 1,5 km, andra drevet gör haren en liten bukt och drar sedan iväg efter en väg i över 1 km. Tiken klarade inte att reda ut tappterna idag. Hare 20, Hare 20(22)
EP: 3 – 4 – 4 – 2 – 4 – K – K – 2 – 2 = 21 DFT: 5.7 SFT: KEB JL: Bra
Pris: Ökl, 0
LÅNGSJÖBÄCKENS BLAISE SE26120/2017 T e SEJCH BERGMOSSENS OBOY SE22491/2014 u J DANTE DINORS LINUS DIVA SE43358/2014 Äg: Robin Boija, bollstabruk.
22/12. Domare: Ronny Westin. S 1. Efter bra sök/slagarbete upptag på hare som ses två min efter upptag. Drev i två korta repriser innan hunden får dödtappt. S 2. Kort släpp där vi ser räv på öppna ytor. Hunden kopplas då hundägaren vill släppa på tidigare sedda rå. S 3. Upptag direkt efter släpp på fyra rå som tidigare gått undan. Går i två repriser innan hunden tappar i anslutning till relativt hårt trafikerad väg. Ett ensamt rå ses 3 ggr under drevet med hunden 2-3 min efter. S 4. Släpps ytterligare en gång men tiken verkar nöjd för dagen. Hare 17(11), Rå 45(17)
EP: 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 2 – 2 = 25 DFK: 7.5 DFT: 5 SFK: 110 SFT: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Rå

Drevprov November

SKOGSSKALLETS ZEKE SE24073/2019 H e J SEUCH HADDEBOS SÄPO SE49416/2016 u J LYNGDÖLEN’S KIRA I SE10300/2016 Äg: Fredrik Sundberg , Sollefteå.
14/11. Domare: PER SÖDERSTRÖM. Släpp 1. Vid idrottsplatsen i Österforse släpptes Alfons. Sökrundor upp mot 500 meter, systematiskt arbetssätt med återgång och god kontakt med hundförare. Vi trodde ett tag att det var slag men det visade sig vara ett nyligen slaget kadaver av råbock. Avbryter och inkallas från 80 meter utom synhåll och kopplas då hundföraren tyckte det va osäkert område. Förflyttning med bil till nytt område. Släpp 2. Sandgropen, Österforse golfbana. Sök upp till 500 meter. Får slag med enstaka skall, ärlig hund. Hjälper hund över å med högt vattenflöde. Upptag på avspårade rådjur. Drev med icke noterbara tappt över 3 mil över Gransjöåsen i stora bukter mot Helgum och tillbaka till golfbana. Djuren delar på sig och hunden löser situationen utan noterbar tappt. Hunden uppträder moget. Genomsnittlig drevhastighet 12 km/tim. Genomsnittlig skallfrekvens 120 skall per minut. Högtonigt och nyanserat skall som färdas långt (800 meter i kuperad terräng med tät skog). Ett rådjur syns vid vägövergång, hunden 40 sekunder efter vilket märks på skallet att hunden har god kontakt med drevdjuret. Inkallas och kopplas på drevlöpan. Hundföraren avbryter jakten. Rå 90
EP: 4 – 3 – 5 – 1 – 5 – 4 – 3 – 2 – 2 = 29 DFK: 12 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå.

Drevprov Oktober

ACKERS PUPETT SE42750/2016 T e SEJCH ACKERS FANTOMEN S51151/2008 u J SEVCH KITTY SE46568/2010 Äg: Hanna Öh, Ånge.
10/19. Domare: SVERKER SUNDQVIST. Släpp 1: Tiken söker ut och finner rå som buktar bra i början men sträcker ut och till slut simmar över Ljungan och hunden avbryter och har egen återgång. Rådjur avspårat. Släpp 2: Söker ut, springer på en hare som hunden ser. Driver en repris med ej noterbara tappter. Även här egen återgång efter gediget arbete på tappten. Trevlig tik med mycket arbetsvilja. Rå 60, Hare 46
EP: 3 – 3 – 3 – 3 – 5 – 3 – 3 – 4 – 3 = 30 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 85 SFT: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Hare.
ÄHRSKES JACKSON SE24734/2017 H e SEJCH FULLSKOGENS LUCIDOR S48257/2009 u J SEUCH FALLASKOGENS BELLA SE59654/2013 Äg: Johan Kempe , Ljungaverk.
10/19. Domare: SVEN MAGNUSSON. Stark byig vind under hela provdagen. Drevdjuret sågs två gånger med hunden 1 min och 30 sek efter. Rå 76(8)
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 5 – 2 = 31 DFK: 8 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå

 

Februariprovet 2020-02-01 – 2020-02-28

LÅNGSJÖBÄCKENS BLAISE SE26120/2017 T e J Bergmossens Oboy SE22491/2014 u J Dante Dinors Linus Diva SE43358/2014 Äg: Robin Boija , Bollstabruk.
Domare: Hansson Jan-Ove. Tiken drev en räv som sågs två gånger med hunden 30 sek till en minut bakom. Hunden nyanserade drevet bra då drevet gick på is ibland hörde man att det luktade sämre. Provet bröts pga att räven började korsa start trafikerad väg och när vi fångat hunden såg vi att klofästena hade fått lite stryk pga föret ”skare”. Räv 71
Ep: 2 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 = 29 DF: 7,0 SFT: 102 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2