Drevprov Oktober

ASKO SE42622/2019 H e SEJCH SEUCH ACKERS SNIFF SE17669/2014 u J ÄHRSKES DR III XENA SE36619/2014 Äg: Brian Lundberg, Ljusdal.
22/10. Domare: BENNY WALESTAD. Dagen började med 6 cm snö. Vi hittade rävspår som det var lite snö i, då började Asko slaga på kallöpan med väckskall som sedermera blev drev i 63 minuter. Drevet gick upp i ett berg under en massa stora stenar där vi kopplade Asko. Släpp 2. Vi förflyttade oss en bit ifrån släpp 1 och där hittade vi ett mycket färskare rävspår och det tog inte lång tid så var räven på bena. Det blev ett drev på 68 minuter då räven gick i gryt. Räv 63, Räv 68
EP: 2(1) – 4 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 – 3 = 33 DFT: 5 SFT: 75 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 1 Räv

Drevprov November

BÖRSVALLENS SAKO LUNDBERG SE13826/2020 H e SEJCH SEUCH SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 u SEJCH SEVCH SEUCH ACKERS PATA SE42749/2016 Äg: Filip Olsson, Sundsvall.
08/11. Domare: SVEN MAGNUSSON. Hunden tog upp utan att föregående slagarbete konstaterats. Drevet gick rakt ut i kuperad terräng. Utom hörhåll efter 12 min. Upptag nr 2 kom vid påbörjad återgång från drev 1. Drevdjuret sågs en gång med hunden 3 min efter. Hunden avbröt själv drev nr 2 efter 25 min. Återkom till föraren efter inkallning från ca 350 m. Efter koppling konstaterades att hunden fått en skada på höger framtrampdyna. Föraren valde att avbryta provet före 5 timmar. Rå 25
EP: 2 – K – K – 2 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 = 21 DFK: 8 SFK: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0 Rå
HADDEBOS UJJA SE30750/2020 T e J ABBE SE55378/2014 u J FALLASKOGENS DESSI SE19610/2014 Äg: Jim Bylund, Sollefteå .
20/11. Domare: PER SÖDERSTRÖM. Släpp 1. Sökrundor upp till 250 meter med god fart, ca 10 km/h, inkallas på sök utom synhåll 200 m, direkt återgång, i övrigt god kontakt med förare. Väck på färska rådjursspår avsynat i nysnö. Upptag och drev med skallfrekvens mellan 60-100 skall/minut och ca 10 km/h. Skallet bar klart och tydligt upp till 1,3 km. Avspårat get och kid som separerade och drevet fortsatte över golfbana ner till Faxälven med översim av geten. Hunden avbryter efter 72 minuters drevtid. Släpp 2. Sök upp till 800 meter, inkallas på 300 m utom synhåll och kopplas. Släpp 3. Nytt släpp med upptag på 2 rådjur som ses med hund 20 sekunder efter djuren ger nyanserat skall, ca 110 per minut. Buktar över inägor och ner till frusen sjö. Lodjur går i rådjurens spår. Vi fick undsätta hund i vattnet med båt. Provdagen avbryts. Rå 72(13), Rå 94(13)
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 5 – 5 – 3 – 3 = 35 DFK: 9 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå
HULDRAMARKAS KLINGA SE53696/2018 T e NOJCH SEJCH RIVER RACE JAMES SE38654/2014 u KVINDÖLEN’S TANJA NO47245/11 Äg: Anna Östman , Älandsbro .
12/11. Domare: JAN-OVE HANSSON. Släppte först på morgonen vid ett hygge, hunden kom på rävslag relativt snabbt, drevet gick ganska trångt större delen. Efter förflyttning kom hunden på harslag. Drev bra till att börja med men efter några små tappter kom hunden efter och blev bara mer å mer efter. Räv 118, Hare 58(45)
EP: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 30 DFT: 8 SFT: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv, 3 Hare
ÄHRSKES JACKSON SE24734/2017 H e SEJCH FULLSKOGENS LUCIDOR S48257/2009 u J SEUCH FALLASKOGENS BELLA SE59654/2013 Äg: Johan Kempe, Ljungaverk.
08/11. Domare: HEIKKI RISSANEN. Hunden markerar slag direkt utanför bilen. Jobbar på slag längs skogskanten i 15 minuter. Upptag en bit in i skogen, varefter drevet går rakt ifrån oss. Drevet buktar snävt i skogen inom hörhåll till en början. Pejlen ur funktion efter 15 minuters drev. Drevtid totalt i 49 minuter, tillkommer 5 minuters tappt. Sedan dödtappt. Vi kan inte följa hunden med hjälp av pejlen. Vi hör ibland sporadisk skall på håll. Föraren söker upp och kopplar hunden efter 260 minuter och beslutar avbryta provet då hunden visar tydlig trötthet.
EP: K – K – K – K – K – K – K – 1 – 2 = 3 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0