Sundsvall 1/9 – 23/10
BÅTHÄLLANS EIRA SE47776/2020 T e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken’s Felix NO35900/15 u J SEVCH SEJCH SEUCH Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: Ida Staaf, Björna.
21/10. Domare: Nils-Erik Andersson. S1 o S2 Slag men inga upptag. S3 Upptag o kort drev med hög fart. S4 Bra fart o gick lång förstabukt runt hela jaktområdet. Såg rå efter 50 min o hunden 1 min efter. Använde 1/3-regel när det var utom hörhåll med hjälp av pejl. Svårt o koppla hunden, ville bara fortsätta jaga. Fjärde gången lyckades det. Okänt 10, Rå 51(15)
EP: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 1 = 25 DFK: 5.5 SFK: 75 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Rå

HADDEBOS UJJA SE30750/2020 T e J Abbe SE55378/2014 u J Fallaskogens Dessi SE19610/2014 Äg: Jim Bylund, Sollefteå.
08/10. Domare: Jan-Ove Hansson. Vi släppte vid en skogskant mot byn där det brukar finnas rå. Hunden kom på slag under andra sökrundan, var då på 300 meter. Reste get med kid, geten ställde av kidet nästan direkt. Geten drog iväg genom byn å började bukta ca 700-800 meter bort mot R90, där fick han koppla efter ett tag när geten for upp på vägen som är starkt trafikerad. Vi släppte om nästan direkt, hunden kom nog på slag vid bilen, det blev upptag på get o kid nästan direkt, dom buktade fruktansvärt trångt, kanske inom 500 x 400 meter men det var ett bra drev som tjorvade lite på slutet i gammlöpor. Rå 77(23), Rå 90(32)
EP: 4 – 3 – 5 – 3 – 1 – 3 – 4 – 2 – 3 = 28 DFK: 3 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

HULDRAMARKAS KLINGA SE53696/2018 T e NOJCH SEJCH River Race James SE38654/2014 u Kvindölen’s Tanja NO47245/11 Äg: Peter Östman, Älandsbro.
14/10. Domare: Ronny Westin. +6 grader, fuktig mark och helt vindstilla. S1. Upptag ganska omgående efter släpp. Hare ses vid upptaget. En drevrepris som avslutas med dödtappt. Under dödtappten hamnar tiken i nytt slag, med upptag på okänt, ca 650 meter från första drevets förmodade tapptplats. Jobbar frenetiskt på sina tappter men ringar aningen vitt och missar troligtvis därför framgång i sitt tapptarbete. Går i ytterligare ett släpp, får slag men lyckas ej resa mera. Mycket energisk tik. Hare 28, Okänt 42
EP: 5 – 3 – 4 – 2 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 DFT: 7.5 SFT: 73 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 0

HÄGGSTRÖMS CIGGE SE26930/2020 H e J SEJCH Lasso SE42287/2013 u J SEVCH SEUCH NOUCH Härads Zelda SE24248/2015 Äg: Martin Andersson, Örnsköldsvik.
01/10. Domare: Bo Lindström. S1 Cigge får slag nästan direkt och reser en råbock som drivs i 20 min. Hunden bryter vid en rasbrant och tar bakspåret och blir kopplad på löpan. S2 Släpps på nytt och det blir mycket fotvandring under flera timmar. Kommer på slag som troligtvis var hare eftersom det fanns högar med harpärlor på en åker. Tyvärr lyckas inte Cigge resa drevdjuret. S3 Släpps på get med 2 kid som var synliga vid vägen. Driver förtjänstfullt till ett förstapris. Hunden gör ett fantastiskt drev och löste alla problem utan tappt. Rå 20, Rå 102
EP: 3 – 3 – 5 – 5 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 = 33 DFK: 8 SFK: 105 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

Nationellt Unghundsprov 1
COPIAD SE48696/2021 H e J SEVCH SEUCH Hedvattnets Asterix SE37470/2015 u J Elsa I SE35745/2017 Äg: Marcus Högberg, Arnäsvall .
26/10. Domare: Bo Lindström. S1 Tar an stött hare som drivs i 2 repriser. Haren synlig efter 10 min. Lyckas inte få till någon längre drevrepris. S2 Vi vandrar långa sträckor eftersom söket var väldigt kort för dagen. Sammanfattningsvis är hunden under utveckling och behöver som alla unghundar mer träning. Hare 19(13)
EP: 1(1) – K – K – K – 5 – K – K – 2 – 2 = 10 DFT: 6 SFT: 80 JL: Godtagbar
Pris: Ukl, 0

KRONGLÄNTANS SAGA SE24929/2021 T e SEJCH SEVCH SEUCH Båthällans Diesel SE50910/2016 u J SEUCH Kullajägarns Pila SE32831/2017 Äg: Örjan Stenlund, Ankarsvik.
26/10. Domare: Sven Magnusson. En trevlig och frimodig tik. Drevdjurets art konstaterades med erfarenhet från tidigare rådjursjakter i samma område. Området håller en mycket tät rådjursstam. Vilket även var avgörande då beslut om inte göra ett andra släpp togs. Rå 100
EP: 4 – 3 – 5 – 5 – 4 – 4 – 3 – 2 – 3 = 33 DFK: 7 SFK: 105 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

Drevprov Oktober
BÅTHÄLLANS EIRA SE47776/2020 T e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken’s Felix NO35900/15 u J SEVCH SEJCH SEUCH Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: Ida Staaf, Björna.
24/10. Domare: Ronny Westin. – 6 grader, i det närmaste vindstilla. S1. Sök i låg fart med vidd upp till 150 m. Hittar slag och får upp råbock som går i två repriser tills bocken hoppar i sjön. Den simmar parallellt med strandkanten i minst 700 m. Denna tappt kan man inte begära att tiken ska klara av. S2. Ånyo trevande sök, hittar troligtvis harslag men lyckas ej resa. S3. Släpps då tiken väcker i kopplet. Snabbt upptag på avspårat rå med tapptfritt fint drev i 39 minuter. Jobbar en bra stund på tappten men väljer till slut tillbakagång och möter då domarlaget på löpan. Haltar då om hö. bakben. Det visar sig att hon har en skärskada mellan två klor. Hunden kopplas och provet avslutas. Drev i S1 och S3 föreslås att sammanslås till ett andrapris. Rå 41(6), Rå 39
EP: 2(1) – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 28 DFK: 7.3 SFK: 104 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå

Drevprov November
BÅTHÄLLANS EIRA SE47776/2020 T e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken’s Felix NO35900/15 u J SEVCH SEJCH SEUCH Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: Ida Staaf, Björna.
14/11. Domare: Ronny Westin. 0 till + 2, vindstilla. S1. Söker ut i bra tempo men aningen trångt. Svårtolkat sök/slag p.g.a. nattdugg som delvis frusit. Två timmar efter släpp upptag på hare. Gå i tre repriser till ett andrapris. Drevdjuret ses 3 ggr. Mycket krånglig hare som i mycket långa sträckor springer vägar och breda stigar. Kopplas på tappt när förstapris ej bedöms realistiskt. S2. Släpps i anslutning till ängar. Tiken söker ut men inga nya slag hittas. Mycket energisk och jaktglad tik som trots trilskande hare förtjänstfullt lyckas klara den till ett andrapris. Hare 65(70)
EP: 2(1) – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 DFT: 7 SFT: 92 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hare

BÅTHÄLLANS EIRA SE47776/2020 T e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken’s Felix NO35900/15 u J SEVCH SEJCH SEUCH Stjärnskogens Ciri SE41598/2017 Äg: Ida Staaf, Björna.
27/11. Domare: Benny Walestad. En mycket trevlig tik med ett mycket bra sök för dagen. Släpp 1 blev det inget upptag. Släpp 2 blev det upptag på en trångbuktande hare i 50 min, fick se haren på väg med tiken 7 min efter. Haren bytte buktområde andra hälften av drevet men då blev det lite problem ett tag. Sista delen av dom 90 minuterna gick den tillbaka till upptaget. En bra tik som har gjort rätt för ett förstapris för dagen. Hare 90(35)
EP: 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 – 2 = 31 DFT: 7 SFT: 73 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hare

FALLASKOGENS GESSI SE25917/2020 T e J Fallaskogens Bill SE59651/2013 u J Fallaskogens Öjja SE49652/2013 Äg: Sebastian Norman, Kvissleby.
20/11. Domare: Tomas Åslund. Släpp 1: Hunden söker ut ordinärt, söker upp föraren under söket vid två tillfällen, reser rå efter gediget slagarbete med enstaka väckskall. Drevet går i tre repriser med två tappter. Rå avspåras och hunden kopplas i drevlöpan. Släpp 2: Hunden söker ut ordinärt, erhåller slag och med enstaka väckskall reser hunden rå vilket avspåras. Drevet går i tre repriser med två tappter. Drevdjuret går på långskjuts, hunden genomför en självman återgång, kallas in från ca 200 meter och kopplas. Rå 92(56), Rå 76(58)
EP: 4 – 4 – 5 – 3 – 5 – 4 – 4 – 3 – 2 = 34 DFK: 7.5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

HADDEBOS UJJA SE30750/2020 T e J Abbe SE55378/2014 u J Fallaskogens Dessi SE19610/2014 Äg: Jim bylund, Sollefteå.
21/11. Domare: Sven Magnusson. Första drevet var på älg. Hunden avbröt självmant efter ca 30 min och återkom till föraren. Andra drevet påbörjades efter en kortare sökrunda utan konstaterat slagarbete. Hunden hördes på 1200 meter. Mkt bra flertonigt tikskall. Okänt 31, Rå 99
EP: 3 – K – K – 5 – 4 – 5 – 4 – 3 – 2 = 26 DFK: 8 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

HÄGGSTRÖMS CASTER SE26931/2020 H e J SEJCH Lasso SE42287/2013 u J SEVCH SEUCH NOUCH Härads Zelda SE24248/2015 Äg: Ronny Westin, Bjästa.
15/11. Domare: Bo Lindström. Hunden har för dagen 4 släpp. S1 och S3 resulterar i slagarbete och upptag, S1 på okänt (troligtvis hare) och S3 på hare (helvit)som var ca 3 min efter hunden. Haren var synlig ytterligare 2 ggr med hunden ca 1 min efter. Tyvärr var haren en sk ”väghare”. Okänt 24, Hare 29(32)
EP: 3 – 3 – 5 – 2 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 = 28 DFT: 6.8 SFT: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 0

HÄGGSTRÖMS CIGGE SE26930/2020 H e J SEJCH Lasso SE42287/2013 u J SEVCH SEUCH NOUCH Härads Zelda SE24248/2015 Äg: Martin Andersson, Örnsköldsvik.
21/11. Domare: Charlotta Magnusson. Snöade ca en decimeter under natten, från ca 23-05. – 3 grader. Jobbade på slag under snön i första släpp i ca trettio minuter utan upptag. Förflyttning med bil till annan provmark och släpp på spår. Den noterbara tappten uppstod vid en å. En pigg och trevlig hane. Rå 90(11)
EP: 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 2 – 3 = 29 DFK: 8.15 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

Drevprov December
HÄGGSTRÖMS CASTER SE26931/2020 H e J SEJCH Lasso SE42287/2013 u J SEVCH SEUCH NOUCH Härads Zelda SE24248/2015 Äg: Ronny Westin , Bjästa.
28/12. Domare: Bo Lindström. S1 Efter ett kort sök och slagarbete reses rå som drivs i trånga bukter utan noterbara tappter till full tid. Kopplas efter inkallning på ca 100 m under fullt drev. Rå avspårat. S2 Efter förflyttning i den tidvis myckna snön ca 30-35 cm ute i ungskogen släpps hunden som gör sökturer på uppemot 300 m. Mycket bra fart och vidd i söket. Det dröjer ca 2 tim innan ett nytt rå är på benen. Liksom i det första drevet buktar drevet väldigt trångt. Rå avspårat. Får ett oförklarligt tappt som troligtvis beror på mycket rörelse i markerna av andra människor. Lyckas hitta drevdjuret och driver till ett nytt prisdrev. Hunden gör en stark prestation i den myckna snön och verkade obruten när han blev uppkopplad för dagen. Rå 94, Rå 66(29)
EP: 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 = 34 DFK: 6.25 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SJUMILASKALLETS MAJ-LIS SE35529/2021 T e SEJCH SEUCH Sönnarebys Carl Evert SE40701/2015 u J SEJCH Torsmålen Siv SE23252/2019 Äg: Johanna Alm, Timrå.
27/12. Domare: Tomas Åslund. S1 Hunden söker ut i i två repriser om 200 meter, söker upp hundföraren. Hunden erhåller slag och med måttliga väckskall reser hunden rå vilket ses vid två tillfällen under drevet. Kraftigt snöfall vilket innebär rejäl upplega. Hunden hörs som längst på 300 meter. Med hjälp av hörselkåpa med förstärkare hörs hela drevet. Drevet går i en repris, mycket trångbuktande med ej noterbara tappter. Hunden kopplas i drevlöpan. Rå 87
EP: 3 – 4 – 4 – 5 – 5 – 3 – 5 – 2 – 2 = 33 DFK: 5 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

ÄLGSTÖTENS GRETA SE35991/2021 T e SEJCH SEUCH Simbackens Bamse SE58565/2014 u SEJCH Utorax Hanna SE28692/2016 Äg: Sven Sandström, Bredbyn.
12/12. Domare: Ronny Westin. -7 grader med ca 15 cm snö, störande vind på öppna ytor. S1. Släpps på dygnsgammal snö. Får relativt snabbt slag och kort därefter upptag på avspårad hare som krånglar trångt i sina egna spår. Tiken blir efter och vi beslutar att koppla då det inte blir något riktigt tryck i drevet. S2. Släpps på nattgamla spår. Upptag efter 8 min slagarbete. Drev i tre repriser. Hare ses en gång med hunden 1 min efter. Kopplas efter dödtappt. S3. Söker villigt ut men hittar inga färska slag att jobba med. Kopplas för S4 där inte heller där några färska slag hittas. Mycket trevlig, målmedveten, energisk och jaktglad tik som säkert kommer att lyckas bättre framöver. Hare 32(43), Hare 38(31)
EP: 4 – 4 – 4 – 2 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 DFT: 8 SFT: 74 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 0 Hare