Västernorrland 2012-01-01 – 2012-01-31

 

SEJCH SEUCH ACO S34590/2007 e SEVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Bass S43773/2004 u SEJCH SEUCH Dungabackens Frippa S50426/2002 Äg: Leif Andersson, Kvissleby.

18/01. Domare: Wedin Dick. Efter den långa tappten i drev 1, var Aco långt efter och fick med gles och hackig skallgivning och ett par tappter plocka sig fram till i princip nytt upptag. Annars mycket drevsäker med ett flertonigt, intensivt och mycket tätt skall för dagen dock med dålig hörbarhet. Upplegan? Andra drevets tappt kan vara utom hörhåll. Hare två sågs mot slutet av drevet med Aco minuten efter. Första avspårades. Provet avslutas 1422. Pejlförsedd. Hare 78(84), Hare 90(6)

Ep: 3(9) – 5(2) / 5 – 6 – 5(2) / 3(4) – 4 / 3 – 4 – 5 = 43
Dpr: II Hare, I Hare