Västernorrland december 2011-12-01 – 2011-12-31

 

BÖRSVALLENS KIA S38073/2009 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u J Härkilas Kajsa Iii S56891/2006 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.

01/12. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1 och 3: Snabba upptag och snäva bukter. Harar ses 4-5 ggr i vardera dreven. Hunden 30 sek – 2 min efter. 2 respektive 1 vägtappt som hunden löser förtjänstfullt. Koppling på löpan. Släpp 2: Haren ut på väg efter 7 min. Hunden tystnar ca 150 meter innan vägen. Kommer till föraren 2 ggr och visar ingen lust att fortsätta med den haren. Koppling och flytt. Skallet flertonigt vid god kontakt. Provet avslutas 1346. Pejlförsedd. Hare 93(24), Hare 7, Hare 94(7)

Ep: 4 – 6(2) / 5 – 5 – 5(1) / 5(4) – 5 / 4 – 4 – 6 = 49
Dpr: I Hare, I Hare, D-cert

 

DOVERDALENS PENNIE S16874/2006 e SEJCH Kärråsens Idol S35045/97H u SEJCH Doverdalens Greja S23113/98H Äg: Östman Anna, Älandsbro.

16/12. Domare: Karlsson Krister. Släpps 08.30. Slag 08.50. Upptag 09.39. Haren ses i upptaget och hoppar upp precis framför hunden. Driver tapptfritt i 53 min. Får en kort tappt på 12 min, driver i 13 min och får därefter en längre tappt på 53 min. Lyckas resa haren igen och driver i 7 min och får därefter dötappt. En liten hare som trycker hårt den här dagen. Driver haren i två stora bukter varefter haren börjar att gå ut på stenar och klippor utmed havet där hunden får problem på den hala och isiga stranden. Haren ses 3 gånger. Vid upptaget, efter 10 min med hunden 4 min efter och efter sista tappten. Hunden lägger självmant av och när tiken kommer tillbaka är den halt i ett framben och ägaren kopplar upp hunden och avbryter provet. Vädret varierar från minugrader till plusgrader ett par gånger under dagen. Provet avslutas 1244. Pejlförsedd. Hare 73(65)

Ep: 4 – 4(2) / 4 – 4 – 4(2) / 5(3) – 4 / 4 – 3 – 4 = 40
Dpr: II Hare

 

J FREIA S18762/2007 e NOJCH NOUCH SEJCH SEUCH Simson N11464/04 u NOJCH Allestorps Asta S51887/2003 Äg: Carlsson Claes, Gullabo.

03/12. Domare: Lindström Bo. Släpp 1: Freia får slag nästan direkt och reser haren. Går tapptfritt i 42 minuter, haren ses 4 ggr med Freia 3-4 minuter efter. När haren går in i ett fritidshusområde med stor aktivitet får Freia stora problem men lyckas resa haren 2 ggr. sedan den återvänt till fritidshusområdet. Släpp 2: Tar upp stött hare. Drevet går hackigt i den hårda vinden och hon får inget flyt i drevet. Hon arbetar idogt på tappterna. Freia har stor jaktlust och utmärkt fysik. Enligt Garmin tillryggala hon 4,8 mil under dagen. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Hare 63(117), Hare 33(62)

Ep: 3(9) – 4(3) / 4 – 4 – 5(4) / 4(3) – 4 / 3 – 3 – 4 = 38
Dpr: II Hare

 

SEJCH SEUCH LÄNNÄSVALLENS ALIZE S30476/2007 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SEUCH SEJCH Ackers Zascha S28482/2003 Äg: Åslund Carina, Matfors.

04/12. Domare: Wedin Dick. Regn hela natten till 5-tiden. Slagen verkade inte riktigt sitta ihop. Dåliga vittringsförhållanden?? Härlig förstarepris med en mycket tätskallig tik. En grov miss när haren gick samma drevlöpa gjorde att hunden blev långt efter och slutet blev därför mycket hackigt. Den helvita haren sågs på långt håll. Kopplas på drevlöpan. Slag och sök gick i varandra. Hunden hälsade på ett 5-tal gånger under dagen före upptag. Provet avslutas 1435. Pejlförsedd., Hare 63(30)

Ep: 6 – 4(2) / 4 – 5 – 3(2) / 4(4) – 4 / 4 – 4 – 4 = 42
Dpr: II Hare

 

MUNK-SKALLETS LYCKA S46884/2006 e SEJCH SEUCH Långsjöns Dacko-Bowser S27319/2003H u SEJCH FIJCH NOJCH Skara-Skallets Fanny S29967/99 Äg: Westin Ronny, Bjästa.

05/12. Domare: Wedin Dick. En väl samarbetsvillig tik, som söker kontakt med sin husse både under slag och tappt. Dock har Lycka både god förmåga och kunnande för att kunna stå helt på egna ben. 2 fina upptag och löser ett par trycktappter snabbt med härliga påstick. Hare 1 spåras på snöklädd is. Hare 2 ses på håll efter 18 min. med Lycka ca 7 min efter. Hare 3 reses av domaren. Provet avslutas 1340. Pejlförsedd. Hare 35(32), Hare 41(12), Hare 21

Ep: 3(9) – 5(2) / 3 – 5 – 3(2) / 4(3) – 5 / 4 – 3 – 4 = 39
Dpr: 0:a