Inbjudan till drevprovsdomarkonferens

Den 1 juli 2022 träder reviderade drevprovsregler i kraft för hundraserna Drever, Beagle, Basset och Alpenländische Dachsbracke (ADB).

Med anledning av ovanstående inbjuder Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens dreverklubbar till en teoretisk domarkonferens. Målgruppen för utbildningen är drevprovsdomare, domaraspiranter samt domarelever. Innehållet är bland annat de reviderade reglerna samt Dreverdata.

Tid: Lördag den 27 augusti 2022 kl 10.00-15.00 (ca)

Plats: Bygdegården Edenborg, Vik 111, 893 91 Bjästa. OBS! Ändrad plats.

Karta på Google

Kostnad: 120:- (lunch och kaffe ingår).

Anmälan senast den 10 augusti 2022 till v-sel@hotmail.com  Alt. 070-2450883

Välkomna!

Tomas Åslund

Ordf. Västernorrlands dreverklubb