Sundsvallsprovet 1/9 – 27/10 (för VNDK:s medlemmar. Meriterande för Norrlandsdrevern som kommer att gå i Jämtland den 1/11.

Drevprov Västernorrland 2021 (öppet för alla)
Under tiden 1 september – 31 december.

Viltspår Västernorrland arrangeras t.o.m. 31 oktober.