Lördagen den 7 maj arrangerade Västernorrlands dreverklubb årets dreverutställning i Sollefteå. Även detta år så samverkade VNDK i arrangemanget med Västernorrlands stövarklubb och Nedre Norrlands beagleklubb. Totalt ca 150 hundar ställdes ut, varav 27 drevrar vilket är nytt rekord för klubben! Ett stort tack riktas till Krister och Caroline Karlsson för planeringen, genomförandet och erat engagemang i samband med årets utställning. Västernorrlands dreverklubb erhöll stora framgångar vid utställningen. Häggströms Caster med ägaren Ronny Westin, Bjästa blev BIR och utöver detta blev Caster också Best in Show vid utställningen. Detta i konkurrens med ett flertal stövarraser och beaglerasen. BIM-drever vid utställningen blev Hölatoppens Ingersoll, ägare Henry Lennartsson, Hallen.

Kompletta resultat kommer på hemsidan inom kort.

Tomas Åslund

Ordf. Västernorrlands dreverklubb