Fredagen den 1/9 startar provperioden vars resultat utgör underlag för kvalificering till Norrlandsdrevern. Perioden är öppen endast för medlemmar i Västernorrlands DK. Under september månad kan man endast gå på hare eller räv. Provperioden avslutas den 29/10. Hundar från andra klubbar kan även gå under samma period och under samma premisser men dessa resultat kan då ej leda till uttagning till Norrlandsdrevern.

Samtliga prov anmäles via Dreverdata.se