Västernorrland 2009-01-01 – 2009-01-10

Eftersom så många hundar gått drevprov hittills i januari och några med riktigt fina resultat lämnar vi redan nu ut dessa för påseende. Vår ”egen” hund, Kritan’s-Aya, fick en fin etta efter hare och blev med detta jaktchampion. Stort grattis Jonas! Ackers Kokkaburra från Enköping, en hund med extremt många och fina meriter på rå kan nu titulera sig dubbelchampion. Detta efter två andrapris efter hare som tillsammans meriterade till en etta. Vi gratulerar Stephan till ännu en merit på sin duktiga hund. Oskulan Hytky har vi inte fullt koll på men hon kan nu lägga ett fint svenskt förstapris till de övriga meriter som hon sedan förut samlat på sig i Finland. Både ett förstapris och ett andrapris med D-cert tog hon med sig innan hon med husse Stephan reste hem till Enköping. Klubben lyfter på hatten för den fina prestation hon gjorde och än en gång, grattis Stephan. Sist men inte minst gratulerar vi John och hans Gucci som nu är på god väg att nå sitt jaktchampionat. Resultaten i övrigt kan ni se nedan.

SUCH ACKERS KOOKABURRA S21264/2001 e J Ludde S35610/95H u J Ackers Dolly S21434/93 Äg: Ackerstierna Stephan, Enköping.

06/01. Domare: Lindström Bo. Tiken söker ut bra. Ger väckskall på hare (troligtvis flera harar) vid flera tillfällen utan att kunna resa. Efter ett flertal förflyttningar reser hon en hare som ses i upptaget. Haren ses ytterligare 2 ggr. med tiken 1-3 min efter. Drevet går bitvis hackigt, troligen beroende på hårdpackad snö (is) på öppna ytor. Haren drivs i 3 repriser och sedan blir det tappt vid väg som hon inte lyckas reda ut. Tiken ger kontaktskall vid ett flertal tillfällen under dagen. Provet avslutas 1530. Pejlförsedd. Hare 71(23)

Ep: 4 – 3(4) / 4 – 4 – 3(3) / 5(3) – 3(2) / 5 – 4 – 4 = 39
Dpr: II Hare

SUCH ACKERS KOOKABURRA S21264/2001 e J Ludde S35610/95H u J Ackers Dolly S21434/93 Äg: Ackerstierna Stephan, Enköping.

08/01. Domare: Wedin Dick. Drev 1. Drevet tonar iväg sedan bättre och bättre i 45 minuter. Drev 2. Vi stöter på nytt harspår i dagens nysnö som tiken tar sig an med stora svårigheter. Tiken avslutar själv båda dreven och söker kontakt med sin förare med kontaktskall. Däremot svår att ropa in. Hararna spårades. Ren skare under första drevet. Sedan 2-3 cm nysnö till andra drevet. Tiken blödde från nosen av skavsår. Provet avslutas 1432. Pejlförsedd. Hare 63(40), Hare 70

Ep: 3(1) – 4(3) / 5 – 5 – 4(3) / 6(3) – 4 / 5 – 3 – 5 = 44
Dpr: I Hare

J SV-06 S VCH ACKERS ZIZZI S28485/2003 e SUCH SJCH Tolsebodas Qvick S12714/96H u SUCH Ackers Kookaburra S21264/2001 Äg: John Nilsen, Åkersberga.

07/01. Domare: Wedin Dick. Hårt skarföre och kallt. Tiken startar dagen med ett antal väckskall på hartraj. Tiken jobbar energiskt på några slag under dagen med fåtaliga väckskall. Skaren ger blodiga tassar och spenar. Provet avslutas 1352. Pejlförsedd.

Ep: 4 – 2(2) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 4 – 5 – 4 = 19
Dpr: 0:a

CONITAS LOLITA S56353/2001 e SUCH SJCH Conitas Rocky’n’roll S50195/94H u Conitas Biia S18971/95H Äg: John Nielsen, Åkersberga.

05/01. Domare: Wedin Dick. Provet avbröts på hundförarens begäran då tiken för dagen verkade vara helt ointresserad av jakt trots rikligt med harlöpor och harpärlor i provmarken. Fel på nosen? Provet avslutas 1230. Pejlförsedd.

Ep: 4 – 0 / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 4 – 2 – 2 = 12
Dpr: 0:a

J DREVERÅSENS STINA S23955/2002 e SJCH SUCH NUCH INTUCH NJCH Ackers Salt S41319/98H u J Majbergets Frida S19601/98 Äg: Ackerstierna Stephan, Enköping.

07/01. Domare: Kihlberg Stig. Hunden arbetar energiskt i terräng med massor av harspår. Finns i vår närhet men visar sig 4-6 ggr. under dagen. Avslutar med kontaktskall från parkeringsplatsen. Provet avslutas 1352. Pejlförsedd.

Ep: 4 – 0 / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 3 – 3 – 4 = 14
Dpr: 0:a

J GUCCI S10565/2006 e J Linnébackens Pontus S56216/2001H u Hjortmossens Jaga S57386/2000 Äg: Nilsen John, Åkersberga.

08/01. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1. Snabbt upptag och snabbt tappt på landsväg. Hunden går mycket på vägen och föraren begär koppling. Släpp 2. Upptag på hare som går i ganska snäva bukter och ses 2 ggr, med hunden 3-5 min efter. Kopplas på tappt efter full tid. Provet avslutas 1340. Pejlförsedd. Okänt 11, Hare 99(16)

Ep: 5 – 4(2) / 5 – 5 – 4(2) / 4(1) – 4 / 4 – 4 – 5 = 44
Dpr: I Hare

J GUCCI S10565/2006 e J Linnébackens Pontus S56216/2001H u Hjortmossens Jaga S57386/2000 Äg: Nilsen John, Åkersberga.

06/01. Domare: Kihlberg Stig. Hunden arbetade energiskt under hela dagen. Gav vid tre tillfällen enstaka väckskall. Provet avslutas 1535. Pejlförsedd.

Ep: 4 – 2(2) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 3 – 4 – 4 = 17
Dpr: 0:a

J KRITAN’S-AYA S44780/2003 e SUCH SJCH Majbergets Micke S62637/92H u J Bobdog’s Alicia S51951/98 Äg: Jonas Kriström, Sörbygden.

10/01. Domare: Westin Ronny. Släpp 1. Arbetsvillig och jaktglad tik som omgående får slag. Snabbt och effektivt slagarbete i 30 min innan upptag på hare som ses strax efter. Bra drev i början men senare hackigare. Kombinationen spårsnö och mycket rikligt med harspår gör det svårt för tiken. Väckningen tangerar drevlika väckskall stundvis. Tiken går i två ytterligare släpp och väcker. Provet avslutas 1247. Pejlförsedd. Hare 46(73)

Ep: 3(9) – 4(3) / 3 – 4 – 3(3) / 5(3) – 2(2) / 3 – 4 – 4 = 35
Dpr: III Hare

J KRITAN’S-AYA S44780/2003 e SUCH SJCH Majbergets Micke S62637/92H u J Bobdog’s Alicia S51951/98 Äg: Jonas Kriström, Sörbygden.

09/01. Domare: Wedin Dick. Drev 1. Tiken arbetar mycket snabbt vid slag. Jobbar på slag spårnoga utan ringning. Rikliga väckskall drar ner helhetsintrycket för slagarbetet. Fint tapptarbete vid första tappt. Toppendrev med bra tryck. Drev 2. Snabbt upptag på hare som sitter i matplatsen. Tappterna kan vara utom hörhåll. Hackigare och långsammare drev än det första. Förmodligen p.g.a. sämre vittringsförhållanden då tempen sjönk under noll. Hararna spårades. Provet avslutas 1408. Pejlförsedd. Hare 63(11), Hare 78(23)

Ep: 5 – 4(3) / 5 – 5 – 4(2) / 6(3) – 4 / 5 – 5 – 5 = 48
Dpr: I Hare

Oskulan Hytky s42005/2008 e SJCH SUCH NJCH INTUCH FINUCH FINJCH Dacco S39375/93H u FINJCH SJCH Oskulan Riemu FIN42549/95 Äg: Ackerstierna Stephan, Enköping.

05/01. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1. Snabbt upptag på hare som ses efter 24 min med hunden 2 min efter. Drev i snäva bukter och koppling på löpan. Släpp 2. Åter snabbt upptag och drev på hare som avspårades. Går ur hörhåll och hunden går så småningom tillbaka till släpplatsen. Provet avslutas 1416. Pejlförsedd. Hare 107(20), Hare 75(21)

Ep: 3(9) – 5(2) / 5 – 5 – 5(2) / 5(3) – 5 / 5 – 4 – 6 = 48
Dpr: I Hare, II Hare, D-cert

Västernorrland 2009-02-01 – 2009-02-28

Mycket snö omöjliggjorde i princip all jakt i februari. Gucci gjorde dock ett tappert försök. Resultat nedan.

J GUCCI S10565/2006 e J Linnébackens Pontus S56216/2001H u Hjortmossens Jaga S57386/2000 Äg: Nilsen John, Åkersberga.

01/02. Domare: Karlsson Krister. Släpp 1. Får slag direkt. Upptag 10 minuter senare. Drevet går i små bukter till en början med bra kontakt. Efter en halvtimme så blir bukterna större och hunden blir längre efter i den kuperade marken och får tappt efter 50 minuter. Lyckas ej resa mer. Haren avspårad. Släpp 2. Reser hare efter kort slagarbete, därefter ett kort drev. Blir direkt efter i den allt mer djupa snön. Får dödtappt och kopplas. Släpp 3. Efter kortare förflyttning släpps hunden. Får slag omgående. Jobbar ihärdigt och med enstaka väckskall tills provet avslutas. En liten tik med bra vilja och jaktlust men som blir hämmad av snödjupet för dagen. Provet avslutas 1400. Pejlförsedd. Hare 50, Hare 10

Ep: 3(9) – 4(2) / 3 – 3(5) – 3(2) / 3(3) – 4 / 3 – 3 – 4 = 33
Dpr: III Hare