Snart gör den sista hunden sitt prov i Sundsvallsprovet. Den 1 november startar nästa provperiod. OBS! Denna provperiod används gemensamt till såväl klubbhundar som till utomlänshundar som startas i Västernorrland. Anmälan som vanligt via DreverData.se 
Krister Karlsson är kommissarie för provet. Vi har såväl domarelever som domaraspiranter som väntar på att få fullfölja sin utbildning. Utan prov är detta inte möjligt. Välkommen med din anmälan.