Ännu en succéartad viltspårsäsong är slut. Vi kan konstatera att hela 111 viltspår bedömdes av våra flitiga viltspårdomare. Det är helt otroligt vad en så relativt liten klubb kan prestera. Vi tror att framgången finns att hämta bland följande punkter:

  1. Våra flitiga och arbetsvilliga domare.
  2. Ett enkelt, användarvänligt anmälningsförfarande via DreverData.se
  3. Snabb rapportering månadsvis till SKK för stambokföring.

Vi hoppas att vi med detta i ryggen kan hoppas att även nästa säsong ska bli en succé och kanske kan det även finnas sådant som vi kan förbättra ytterligare.

Vi riktar ett stort tack till våra viltspårdomare.

Styrelsen för Västernorrlands dreverklubb