Sundsvallsprovet 2017-10-01 – 2017-10-27

J SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 H e J Friljusets Billy SE43690/2012 u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008 Äg: Lindström Bo, Själevad.
18/10. Domare: Westin Ronny. Släpps på frostigt före med värmande sol efter några timmar. Sökarbetet till en början något trevande men förbättras till mycket bra. Upptag på okänt efter nästan 2 h sökarbete och 15 min slagarbete. Drev som kan höras i 15 min men går sen ur hörhåll. Enligt pejl spårar hunden tillbaka 34 min efter upptag i delvis ny löpa tillbaka till upptagsplatsen men då i huvudsak tyst. Hunden kopplas på tappt och släpps på nytt. Mycket bra sök inledningsvis men avmattas när det inte längre finns några slag på skogen att arbeta med. Okänt 15
Ep: 4 – K – K – K – K – K – K – 2 – 2 = 8 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

J VISMYRENS VASCO SE43998/2011 H e SEJCH Carlsatorpets Traj S20256/2003 u SEVCH SEUCH SEJCH Nillas Castor Atti S43870/2006 Äg: Andersson Nils-Erik, Strömsund.
24/10. Domare: Wedin Dick. Drev 1. En idog hund, som blir alltför ivrig när det doftar hare direkt den steg ur bilen. En hare som går fram och tillbaka i samma löpor. Haren sågs efter andra tappt med Vasko minuten efter. Drev 2. En helvit hare sågs under påstick vid upptaget med Vasko hack i häl. Haren drog iväg i över 2,5 km, där den gjorde en större bukt och drog raka spåret mot upptaget. Den helvita haren sågs åter på skogsväg med hunden över kilometern bort. Mycket av tappttiden ur hörhåll. Säkert drev Vasko mer än 90 minuter. Hare 23(73), Hare 71(64)
Ep: 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 3 – 5 – 2 – 2 = 31 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hare

J TJÄRDALEN’S RS HECTOR SE14011/2015 H e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u Jättösarven Salli SE63574/2010 Äg: Emil Ericsson, Örnsköldsvik .
27/10. Domare: Häggström Patrik. Det första drevet startade vi runt några åkrar intill en stor sjö. Efter det blev upptag kunde vi följa drevet godtagbart i den kuperade terrängen. Efter 78 min blev det tappt vid en väg där hunden försökte reda ut var drevdjuret tagit vägen. Bröt till slut och tog bakspår i drevlöpan och kom till oss där vi kopplade han. Vi spårade av vägen och bekräftade rådjur. Andra släppet hade vi sett rådjur på en åker och drevet gick mot E4 och tillbaka in på området i kuperad terräng. Efter 60 min bröt hunden och vi kopplade på löpan när han kom tillbaka. Rå 78(12), Rå 60
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 – 3 – 2 = 25 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå

J SIMBACKENS BAMSE SE58565/2014 H e J Friljusets Billy SE43690/2012 u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008 Äg: Lindström Bo, Själevad.
27/10. Domare: Westin Ronny. Sök i turer upp till 350 meter med återgång. Kommer på slag som han jobbar med i över en timma innan upptag. Idealiskt buktande hare som drivs tapptfritt tills förstapris är uppnått. Ett flertal icke noterbara tappter. Hare ses en gång. Efter full tid gör drevdjuret större bukter och vägspringning. Mycket drevtid då ur hörhåll. Hundföraren som för dagen har ryggbesvär lyckas inte koppla hunden trots närhet till hunden vid 2 tillfällen. Kopplas på tappt efter ytterligare några timmars, mer eller mindre, oavbrutet drev. Mycket välförtjänt förstapris men hunden skulle vinna på att lyssna mer på sin husse. Hare 104(11)
Ep: 4 – 4 – 5 – 5 – 4 – 3 – 3 – 2 – 1 = 31 SFT: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare