SEJCH SEUCH LÄNNÄSVALLENS ALIZE S30476/2007 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SEUCH SEJCH Ackers Zascha S28482/2003 Äg: Åslund Carina, Matfors.

24/10. Domare: Edström Curt. Hunden söker bra upp till 350 m. Återkommer 2 ggr. under sök. Enstaka skall på slag. Mycket klangfullt skall, hörbart på 750 m. Upptag 1 mycket bra nyansering. Drevdjuret ses 10:01 med hunden 40 sek efter. Vid full tid kopplas hunden på drevlöpan.Tappter har förekommit. Enstaka väckskall på tappt. Drev 2 går iväg ganska långt då hör vi hunden på 750m. Vid tappt som uppstår återkommer hunden 1 gång, går sen ut och reser på nytt. Vid nästa tappt, som uppstår nära oss, ses drevdjuret vid påsticket. När drevet gått till full tid blåser föraren in hunden från 650 m. Hunden kopplas och provet avbrytes. En fantastisk prestation i ett väder där många skulle ställt in. OBS! Drev 2 blev lite för långt beroende på att domarens protokoll var blött och lite svårläst! Rå 95(30), Rå 102(34)
Ep: 3 – 5 – 4 – 4 – 5 – 4 – 5 = 30
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå