NY INFO

Välkommen med din hund på vår utställning den 3 juni.

Plats: Östanskär Jakt och konferens. Östanskär 153, Indal

Start av utställningen är 10:00 men dreverrasen startar sist (efter både beagle och stövare) så beräknad start för drever blir nog knappast före 12:00.

Domare: Thomas Eriksson

Kommissarie (om man har frågor) – Krister Karlsson 070-2958064 kristerkarlsson.loomis@live.se