Styrelsen för VNDK har genom åren försökt uppmuntra sina medlemmar till att starta sina hundar på drevprov om hunden är mogen för det. Det har väl lyckats sådär måste vi tyvärr säga. Nu provar vi ett nytt grepp. Vi kommer att lotta ut en Easyhuntpejl bland de som startar på drevprov under hösten. Reglerna för detta är:

  • Varje drevprovsstart ger en lott i lotteriet.
  • Starter som görs under 1/9 – 31/12 ingår i lottningen. Se program som finns på vår hemsida.
  • Endast medlemmar i VNDK med egen hund äger rätt att delta i lotteriet.
  • Dragningen görs på årsmötet i februari.

När du känner att din hund är i god kondition och redo för prov anmäler du dig via DreverData.se. Välkommen med din anmälan.

Styrelsen för Västernorrlands dreverklubb