Lördagen den 27 augusti stod Västernorrlands dreverklubb (VNDK) som värd för årets domarkonferens. Sexton drevprovsdomare, domaraspiranter och elever från Västernorrlands och Västerbottens dreverklubbar närvarade vid genomgången av bland annat de reviderade drevprovsreglerna, som trädde i kraft den 1 juli, samt DreverData och domaretik. Ronny Westin ledde konferensen. Under dagen utbyttes en hel del erfarenheter mellan deltagarna. En mycket bra dialog bland deltagarna borgar för en trevlig drevprovssäsong i våra skogar, sammanfattar Tomas Åslund ordförande i VNDK. Ett stort tack riktas till Ronny Westin och hans hustru, vilka utöver innehållet i konferensen även ombesörjde lunch mm.

Tomas Åslund

Ordf. VNDK