Västernorland november 2011-11-01 – 2011-11-30

 

BÖRSVALLENS KIA S38073/2009 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u J Härkilas Kajsa Iii S56891/2006 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.

17/11. Domare: Westin Ronny. Släpps i harrika marker med upptag tämligen omgående. Hare ses 2 ggr med tiken 1 min efter båda gångerna. Kopplas för nytt släpp då förstapris ej bedöms uppnåeligt. Släpp 2: Relativt snabbt upptag på större hare som buktar trångt och uppsöker väg ett antal gånger. Hare ses 2 ggr. med hunden strax efter båda gångerna. Ägaren väljer att koppla för släpp på ny hare. Släpp 3: Trots att det nu är eftermiddag får vi slag som tiken förtjänstfullt reder ut med upptag blott 8 min efter släpp. Denna hare drivs i fem repriser till full tid. Tiken jobbar hårt och energiskt hela dagen. Hunden förtjänar sina priser väl denna dag. Provet avslutas 1517. Pejlförsedd. Hare 46(45), Hare 31(24), Hare 93(35)

Ep: 4 – 6(2) / 4 – 4 – 5(2) / 4(3) – 5 / 3 – 3 – 5 = 43
Dpr: III Hare, I Hare

 

BÖRSVALLENS KIA S38073/2009 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u J Härkilas Kajsa Iii S56891/2006 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.

02/11. Domare: Wedin Dick. Fallande temp på morgonen ställde till problem. En liten svårdriven hare, som kastade hit och dit på en trång yta, därför korta drevrepriser med korta och långa tappter. Den sågs 2 ggr. Med Kia hack i häl. En idogt arbetande helärlig tik med stor harjagarkapacitet men som inte har minuterna, temperaturen och haren på sin sida. Provet avslutas 1340. Pejlförsedd., Hare 86(61)

Ep: 3(9) – 4(2) / 3 – 4 – 4(2) / 4(3) – 4 / 3 – 3 – 5 = 37
Dpr: II Hare

 

BÖRSVALLENS KIA S38073/2009 e SEJCH SEVCH Åbromyrens Bilbo S32078/2002 u J Härkilas Kajsa Iii S56891/2006 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.

30/11. Domare: Benny Walestad. För dagen ett väldigt dåligt väder. Regn o hård vind med kraftigt snöblandat regn. Trots detta väder kunde tiken hålla igång haren till full tid med bravur. Haren buktar snävt inom ca 500 meters radie med två bäckar och blöt mark. Haren sågs efter ett påstick en gång med tiken 50 sek efter. En mycket duktig tik för dagen. Provet avslutas 1500. Pejlförsedd. Hare 91(9)

Ep: 4 – 5(1) / 5 – 5 – 6(2) / 5(3) – 4 / 4 – 4 – 5 = 47
Dpr: I Hare

 

FALSTERGÅRDENS KOLA S38372/2009 e J Brodrevets Iro S40540/2001 u SEJCH Falstergårdens Dolly S23869/2001 Äg: Anders Blomberg, Stugun.

19/11. Domare: Wedin Dick. Frostföre besvärligt. Lämnade det tidiga slaget efter drygt en timme. Började på nytt, som efter en stund gick rakt ut. Hunden följde tyst. Den sparsamma skallgivningen vid upptaget tydde på att haren gått upp tidigt. Hunden sökte kontakt med oss från drev 1, därav 5 ep i samarbete. Sedan två plockande längre förflyttningar under släpp 2. Haren sågs vid tappt på håll långt före hunden. Jaktdugligheten svårbedömd denna dag. Lämnar tappten allt för fort. Provet avslutas 1411. Pejlförsedd. Hare 28(30)

Ep: 4 – 3(1) / 3 – 3 – 2(2) / 4(1) – 4 / 5 – 3 – 3(5) = 34
Dpr: 0:a

 

J HÄRKILAS KAJSA III S56891/2006 e SEJCH SEUCH Härkilas Meijo I S39453/2002H u Härkilas Pila Ii S64638/2003 Äg: Lundberg Brian, Ljusdal.

16/11. Domare: Benny Walestad. Släpp 1 : Slag omgående men lyckas inte resa haren. Avbröt 11.30 på hundägarens begäran. Släpp 2: Slag omgående men lyckas inte resa haren. Frost på morgonen sedan varmare på dagen och stundtals hård vind. Tiken jobbade bra hela dagen. Provet avslutas 1440. Pejlförsedd.

Ep: 3(9) – 2(3) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 3 – 3 – 0 = 11
Dpr: 0:a

 

LÄNNÄSVALLENS AXE S30471/2007 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SEUCH SEJCH Ackers Zascha S28482/2003 Äg: Leif Lundh, Kälarne.

28/11. Domare: Andersson Nils-Erik. Släpp 1. Upptag med rå synlig efter 3 min, sedan ett långt tapp, Drev sedan till full tid. Rå synlig efter 40 min med hund 2 min efter. Släpp 2. Snabbt upptag med 2 rå synlig efter 5min, Hunden 20 sek efter. Stormvind så det är svårt att höra men efter på ett hygge kommer hunden tillbaka. Släpp3. Upptag på rå som går in i mycket av spår så det blir svårt. Vid koppling så höll en havsörn på att försöka ta hunden. Provet avslutas 1350. Pejlförsedd. Rå 91(29), Rå 14, Rå 18

Ep: 3(9) – 5(3) / 4 – 4 – 4(3) / 4(3) – 4 / 5 – 5 – 5 = 43
Dpr: I Rå

 

MUNK-SKALLETS LYCKA S46884/2006 e SEJCH SEUCH Långsjöns Dacko-Bowser S27319/2003H u SEJCH FIJCH NOJCH Skara-skallets Fanny S29967/99 Äg: Westin Ronny, Bjästa.

22/11. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1: Upptag i åkerkant. Knackigt drev med flera små tappter. Föraren begär koppling och flytt. Släpp 2: Längre slagarbete ger drev med flera tappter första halvtimmen. Efter längre tappt ett flytande drev hela sista timmen. Haren ses med hunden 3 minuter efter. Provet avslutas 1514. Pejlförsedd. Okänt 34(7), Hare 93(51)

Ep: 4 – 4(2) / 5 – 5 – 5(2) / 4(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 45
Dpr: I Hare

 

MUNK-SKALLETS LYCKA S46884/2006 e SEJCH SEUCH Långsjöns Dacko-Bowser S27319/2003H u SEJCH FIJCH NOJCH Skara-skallets Fanny S29967/99 Äg: Westin Ronny, Bjästa.

03/11. Domare: Edström Curt. Släpp 1: Slag och upptag direkt. Efter andra tapptet återkommer hunden. Rå sett vid första tappten. Släpp 2: Hunden söker trångt i början men blir bättre eftersom. Hunden tar kontakt med föraren flera gånger. Långt sök innan upptag. Sen driver hunden med bra nyansering utan tappt till full tid. Blåses av drevet och kopplas på drevlöpan. Rå (2 st) ses 2 ggr. Hunden 1 min och 3 min efter. Släpp 3: Ensamt rå ses i upptag samt efter 10 min. Hunden då 1 min efter. Drevet går rakt fram därav tappt ur hörhåll 6 min. Vid nästa tappt när rådjuret går på långskjuts släpper hunden och återkommer självmant till föraren. Provet avbrytes. Hundens sämre prestation från morgonen tror domaren beror på 16 mil i bil och att hunden blev åksjuk. Den lydigaste hund jag dömt!! Kan även tillägga att vid sista koppling lägges kopplet runt hals och sen tas kopplet bort med orden nu har vi jagat färdigt. Hunden följer oss tillbaka till bilen ca 650m. Sen dimman lättat kunde drevet utan hjälpmedel höras på 850-900m. Provet avslutas 1358. Pejlförsedd. Rå 17(7), Rå 98, Rå 54(6)

Ep: 4 – 4(3) / 5 – 5 – 4(2) / 5(3) – 5 / 6 – 6 – 5 = 49
Dpr: I Rå, III Rå

 

SLAGSTIGENS QITTY SE19154/2010 e SEV-09 NOJCH NOUCH SEUCH SEJCH INTUCH Ari N04023/02 u Slagstigens Gosan S48645/2002 Äg: Vouti Jyrki, Kalvsvik.

11/11. Domare: Wedin Dick. Ett energiknippe till ungtik med stora harjaktskvalitéer. Är alltför ivrig till att börja med, både med skall och fart. Lugnar ner sig och under andra hardrevet helärlig på tappt och t.o.m. tyst när hon kom långt efter. Därav den långa tappten drev 2. Första haren sågs sittande och stöttes. I övrigt sågs hararna ett antal gånger efter den väg vi stog på. Domaren hade kontaktsvårigheter med föraren vid uppkopplingen drev 2, därför övertid. Provet avslutas 1344. Pejlförsedd. Hare 61(38), Hare 102(68)

Ep: 4 – 4(1) / 5 – 4 – 5(2) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 5 = 45
Dpr: II Hare, I Hare

 

SLAGSTIGENS QITTY SE19154/2010 e SEV-09 NOJCH NOUCH SEUCH SEJCH INTUCH Ari N04023/02 u Slagstigens Gosan S48645/2002 Äg: Vouti Jyrki, Kalvsvik.

09/11. Domare: Westin Ronny. Mycket energisk och lovande ungtik som verkligen gillar hare. Jobbar på ett flertal slag under dagen men får först vid 13.00 utdelning för sin möda. Unghare drivs i två repriser inom relativt snävt område. Hare ses 2 ggr. med hunden 4 respektive 2 minuter efter. Inte ett enda väckskall på slag trots bitvis väckarföre!! Provet avslutas 1438. Pejlförsedd. Hare 56(6)

Ep: 5 – 3(1) / 4 – 4 – 4(2) / 4(3) – 4 / 4 – 3 – 4 = 39
Dpr: III Hare