Långvattnet 2010-10-01 – 2010-10-15

J HÄRKILAS ZACKO I S55184/2005 e SEJCH SEUCH Härkilas Meijo I S39453/2002H u SEJCH SEUCH Härkilas Filippa Iii S19478/2001 Äg: Bo Lindström, Själevad.

15/10. Domare: Westin Ronny. Släpp 1 Upptag på okänt direkt vid släpp. Dålig kontakt med drevdjuret. Bryter och återkommer efter kort drev. Släpp 2. Upptag utan föregående slagarbete. Två kortare repriser. Ropas in vid tappt. Låter sig villigt kopplas. Räv ses en gång. Släpp 3. Slag sent på provdagen men reser ändå förtjänstfullt förmodad hare. Går i två repriser innan vi bryter för dagen. Hunden har njutbart dubbelskall huvuddelen av dreven. Provet avslutas 1415. Pejlförsedd. Okänt 4(6), Räv 11(19), Okänt 37(52)

Ep: 3(1) – 4(1) / 3 – 3(5) – 3(1) / 5(3) – 4 / 4 – 4 – 3(5) = 36
Dpr: 0:a