Sundsvall 2009-10-16 – 2009-10-31

BRUSE S25526/2003 e J Hjortmossens Elvis S10385/99 u Hjortmossens Busan S12618/98 Äg: Lars Flodman, Graninge.

22/10. Domare: Westin Ronny. Släpp 1 Idoget slagarbete bland rikligt med harkulor resulterar så småningom i upptag och ett kort drev. Hunden tappar relativt snabbt kontakt med drevdjuret och glesnar i skallet. Trots energiskt, men lite ostrukturerat, tapptarbete hittar han ej drevdjuret ytterligare. Släpp 2 i nytt område men relativt snabbt återgår Bruse till första drevets tapptområde. Kopplas så småningom. Släpp 3. Ytterligare förflyttning till ett tredje område. Får slag men kopplas när chans till prisdrev gått ut. Provet avslutas 1352. Pejlförsedd. Okänt 24

Ep: 4 – 4(2) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 3 – 4 – 3 = 18
Dpr: 0:a

SJCH DREVERÅSENS SITA I S23953/2002 e SJCH SUCH NUCH INTUCH NJCH Ackers Salt S41319/98H u J Majbergets Frida S19601/98 Äg: Persson Bo, Bygdeå.

24/10. Domare: Feldt Hans. Upptagningsförmåga kunde ej bedömas p.g.a. omedelbart upptag. Rikliga väckskall de första timmarna sedan tyst. Haren sågs flera ggr. med tiken ca 2½ min efter. Provet avslutas 1315. Pejlförsedd. Okänt 5, Hare 85(47)

Ep: 4 – 3(9) / 4 – 4 – 4(3) / 4(3) – 4 / 4 – 4 – 4 = 39
Dpr: II Hare

HÄRKILAS ZACKO I S55184/2005 e SJCH SUCH Härkilas Meijo I S39453/2002H u SJCH SUCH Härkilas Filippa Iii S19478/2001 Äg: Bo Lindström, Själevad.

28/10. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1. Upptag ensamt rå som går i vid bukt och genom villaområde. Tappt vid livligt trafikerad väg. Kopplas. Släpp 2. Rå som går i snäva bukter. Ses 2 ggr och tar sedan ut svängen för att komma tillbaka till upptagsområdet. Hunden får tappt i klövervall och rået passerar oss. Hunden kommer till löpan 15 min senare. Följer en bit, lämnar löpan, återkommer. Tid i drev 1 och 2 läggs samman med hänvisning till §18. Släpp 3. Upptag okänt. Knackigt drev. Kopplas på förarens begäran. Släpp 4. Upptag ensamt rå som ses 3 ggr. Första 20 minuter hunden tätt bakom. Tar sedan ut svängarna och hunden lägger av. Kopplas när den går tillbaka på drevlöpan. Provet avslutas 1350. Pejlförsedd. Rå 27, Rå 74, Okänt 31, Rå 77

Ep: 5 – 6(2) / 4 – 5 – 4(2) / 5(3) – 5 / 5 – 4 – 6 = 49
Dpr: I Rå, II Rå, D-cert

J KRITAN’S-AYA S44780/2003 e SUCH SJCH Majbergets Micke S62637/92H u J Bobdog’s Alicia S51951/98 Äg: Jonas Kriström, Sörbygden.

24/10. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1. Efter längre förflyttning i terrängen finner hunden kallt rävslag. Drev 28 minuter senare som går i starkt kuperad terräng. Ur hörhåll vid två tillfällen. Hunden kopplas vid vägövergång och avspårning i lerig vägslänt. Släpp 2. Upptag på ensamt rå som ses i åkerkant. Drev i en bukt varefter hunden lägger av och går tillbaka till upptaget. Väcker på nytt men inget händer. Provet avslutas 1230. Pejlförsedd. Räv 97(33), Rå 24

Ep: 4 – 5(2) / 4 – 5 – 4(2) / 5(3) – 5 / 4 – 4 – 4 = 44
Dpr: I Räv

J KRITAN’S-AYA S44780/2003 e SUCH SJCH Majbergets Micke S62637/92H u J Bobdog’s Alicia S51951/98 Äg: Jonas Kriström, Sörbygden.

24/10. Domare: Wedin Dick. Snabbt sök men mellan varven allt för kort. Väckte eller drev stött hare?! Korta repriser – minutlånga – med återgång till föraren. Väckte på harslag? men drev förmodligen rå eller räv. Provet avslutas 1241. Pejlförsedd. Okänt 61

Ep: 4 – 2(2) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 4 – 4 – 3 = 17
Dpr 0:a

LÄNNÄSVALLENS ALIZE S30476/2007 e SJCH NORDUCH INTUCH NJCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SJCH SUCH Ackers Zascha S28482/2003 Äg: Carina Åslund, Matfors.

30/10. Domare: Edström Curt. Vid första släpp får hunden omgående slag som leder till snabbt upptag. Drevet går långt. Svettigt att hinna med. Hunden driver med god kontakt och bra nyansering. Drevdjuren ses vid två tillfällen. Hunden då ca 45 sek efter. De 2 tappterna kan mycket väl vara drev utom hörhåll. Hunden kopplas på drevlöpan. Drev 2 går lite trängre. Drevdjur ses vid ett tillfälle. Hunden då ca 1 min efter. Driver tills tappt uppstår vid väg, kopplas. Drev 3 går på långskjuts utom hörhåll. Hunden kopplas vid tappt. En mycket jaktduglig hund! Provet avslutas 1350. Pejlförsedd. Rå 139(25), Rå 70(10), Okänt 8(6)

Ep: 3(9) – 5(3) / 5 – 6 – 4(3) / 5(3) – 5 / 3 – 4 – 6 = 46
Dpr: I Rå, II Rå

RYSSHÄLLANS AMOS S55994/2005 e SJCH NORDUCH INTUCH NJCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SJCH SUCH Moskogens Vicki Iv S43089/2001 Äg: Lennart Möller, Härnösand.

29/10. Domare: Karlsson Krister. Släpp 1. Får omgående slag och jobbar på detta i 2 timmar utan resultat, Kopplas. Släpp 2. Kopplas åter efter 2 timmar utan resultat. Släpp 3. Efter förflyttning får hunden omgående slag. Efter en dryg timme med glesa väckskall så reser Amos ett rådjur som spåras av över väg. Drevet går i korta repriser. Hunden får aldrig någon riktigt bra kontakt med drevdjuret. Hunden har under dagen rivit upp en gammal sårskada på frambenet. Provet avslutas 1445. Pejlförsedd., Rå 21

Ep: 3(1) – 3(2) / 3 – 3(5) – 3(2) / 4(3) – 3(1) / 4 – 5 – 3(4) = 34
Dpr: 0:a

 

Västernorrland oktober 

J Eikenese`s Micke S50091/2009 e NJCH NUCH SUCH Tuthammarens Abbe S42767/2002 u NJCH SJCH Brynsåsen’s Ronja N20374/02 Äg: Torbjörn Jansson, Västerås.

10/10. Domare: Olsén Göran. Släpp 1 Dagen började lovande med upptag bara 10 minuter efter släpp. Haren ses vid upptaget. Efter 45 minuter tystnar hunden och hittas med hjälp av pejl. Släpp 2. Inget upptag vid detta släpp. Släpp 3. Upptag på hare som ses med hunden en minut efter. Tyvärr lyckas ej hunden hålla haren på benen mer än 10 minuter. Provet avslutas 1400. Pejlförsedd. Hare 45, Hare 10

Ep: 4 – 4(2) / 4 – 4 – 4(2) / 4(3) – 5 / 3 – 4 – 4 = 40
Dpr: III Hare

J Eikenese`s Micke S50091/2009 e NJCH NUCH SUCH Tuthammarens Abbe S42767/2002 u NJCH SJCH Brynsåsen’s Ronja N20374/02 Äg: Torbjörn Jansson, Västerås.

06/10. Domare: Westin Ronny. Släpp i område med rik hartillgång. Snabbt upptag på okänt som går en bukt innan tappt. Ringar vitt och hamnar i bedömt nytt harslag. Så småningom nytt upptag vilket går i en bukt innan ny tappt. Går bakspår tyst tillbaka till upptagsområdet där han börjar väcka. Kopplas p.g.a. tidsnöd på detta drev. Nytt släpp när Micke markerar slag i koppel. Omgående upptag på hare som ses när den lämnar legan. Fint drev i 27 minuter där hare syns ytterligare en gång. Hunden då 2 min efter. Vid tappt ringar Micke ånyo vitt och får så småningom nytt upptag långt från tapptplatsen med drev i 8 minuter. Kopplas i mycket ogynnsam terräng. Släpps ytterligare en gång men inga fler upptag. Provet avslutas 1220. Pejlförsedd. Okänt 32(33), Hare 35(56)

Ep: 4 – 5(3) / 3 – 3(5) – 2(2) / 4(3) – 4 / 3 – 4 – 4 = 36
Dpr: 0:a

 

Västernorrland november 

BOXARENS AKKA S34595/2007 e SJCH SUCH Töbroarnas Fajter S56458/97H u SJCH SUCH Flotägårds Cetty S28579/2000 Äg: Haals Henry, Västerås.

14/11. Domare: Kriström Jonas. Snabbt upptag på troligtvis stött hare. Tiken var mycket ärlig och tystnade vid svårigheter ”väg och branter”. Ett mycket bra drev och efter avslutad jakt sökte hon sig tillbaks till husse. I släpp två var hon loj och vi fick våra kängor putsade resten av provdagen vilket var tråkigt. Bra tik med dålig kondition. Provet avslutas 1340. Pejlförsedd. Hare 75(29)

Ep: 3(1) – 3(1) / 4 – 4 – 5(1) / 4(3) – 5 / 5 – 4 – 4 = 41
Dpr: II Hare

HÄRKILAS BASSY III S59864/2007 e SJCH SUCH Härkilas Jazz Ii S15084/97H u J Härkilas Goldie Iii S61125/2004 Äg: Bylund Robin, Långsele.

12/11. Domare: Edström Curt. Släpp 1. Hunden söker ut bra i vida svängar. Återkommer 3 ggr för kontakt. Söket ger inget resultat varför hunden kopplas för förflyttning. Nytt släpp som resulterar i upptag efter 10 min. Drevet går sakta från oss. Avspårning visar älgko med kalv. Hunden släpper ej drevet utan återfinns senare ca 1 mil bort där drevet passerat en väg. Kopplas med viss svårighet. Provet avslutas 1405. Pejlförsedd.

Ep: 5 – 0 / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 3 – 2 – 0 = 10
Dpr: 0:a

STJÄRNSKOGENS TUVA S41655/2006 e S VCH SUCH SJCH Tuthammarens Balo S43777/2004H u J Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Olsson Gunnar, Hammarstrand.

27/11. Domare: Karlsson Krister. Bra sök, visar upp sig med jämna mellanrum. Slag med väckskall. Upptag på råget med 2 killingar som ses 2 ggr. efter upptag. Buktar bra i 22 minuter. Därefter går det ur hörhåll (marken mkt kuperad). Passerar väg sedan upp i berg igen. När vi får kontakt med drevet igen driver tiken i 17 min därefter sträcker drevet ut igen. Hunden kopplas vid sista vägtappten. Hundägaren väljer att avsluta provet därefter. Provet avslutas 1205. Pejlförsedd. Rå 48(79)

Ep: 4 – 4(3) / 4 – 4 – 3(2) / 4(3) – 4 / 5 – 3 – 4 = 39
Dpr: III Rå

 

Västernorrland december

ACO S34590/2007 e S VCH SJCH SUCH Tuthammarens Bass S43773/2004 u J Dungabackens Frippa S50426/2002 Äg: Leif Andersson, Kvissleby.

13/12. Domare: Wedin Dick. En hund med härlig täthet i skallet vid närkontakt med drevdjuret. Vid drev 1 blir hunden störd av flera hundar när haren går över gårdsplan (vid dödtapptet). Båda hararna ”tas upp” långt efter haren lämnat legan. Vid drev 2 arbetar hunden långt efter haren. Påstick efter ca 60 min och haren ses efter 78 min. Då är hunden 11 min efter. Hare 1 ses efter 8 min med hunden tätt efter. Hunden driver asfaltväg i 2 omgångar. Kontaktskall vid återgång från tappt. Provet avslutas 1316. Pejlförsedd. Hare 58(8), Hare 93(13)

Ep: 3(9) – 5(3) / 6 – 6 – 6(2) / 4(4) – 6 / 5 – 5 – 6 = 52
Dpr: III Hare, I Hare

J DUNGABACKENS FRIPPA S50426/2002 e SJCH Påhlsgårdens Cesar S55196/96H u SJCH Dungabackens Clinga S52541/96H Äg: Andersson Leif, Kvissleby.

02/12. Domare: Wedin Dick. En duktig tik som genomför drevjobbet mycket gott i det skarpa frostiga föret. Betyget dras ner av alltför mycket omdrivning av gamla löpor framåt och bakåt efter första haren. 2 fina upptag med vägledande skallgivning. Hare 1 ses bl.a. vid upptag och hare 2 vid tappt. Provet avslutas 1406. Pejlförsedd. Hare 37(7), Hare 92(39)

Ep: 5 – 5(3) / 3 – 3(4) – 4(1) / 5(3) – 4 / 5 – 4 – 4 = 42
Dpr: I Hare

HÄRKILAS ZACKO I S55184/2005 e SJCH SUCH Härkilas Meijo I S39453/2002H u SJCH SUCH Härkilas Filippa Iii S19478/2001 Äg: Bo Lindström, Själevad.

12/12. Domare: Wedin Dick. Trots flera slag lyckas inte Zacko resa i det frostiga vädret. Zacko gör ett par fina återgångar från ”avlägsna” slag och i övrigt god kontakt med föraren. Kan blåsas in. Provet avslutas 1338. Pejlförsedd.

Ep: 4 – 2(1) / 0 – 0 – 0 / 0 – 0 / 5 – 4 – 0 = 15
Dpr: 0:a

LÄNNÄSVALLENS ALIZE S30476/2007 e SJCH NORDUCH INTUCH NJCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SJCH SUCH Ackers Zascha S28482/2003 Äg: Carina Åslund, matfors.

05/12. Domare: Wedin Dick. En härlig tik med sting. Första drevet slutar abrubt med ståndskall – haren tagen av rovdjur! De rikliga väckskallen inför första upptag är vägledande – haren gått mycket i månskenet. Sista timmen mycket sparsamma väckskall. Blåses in på slag från långt håll. Hare 1 sågs efter 57 minuter med Alize 9 minuter (tappt) efter. Hare 2 sågs efter 27 och 30 minuter (hunden fick driva tills drvedjuret setts). Hare 3 sågs efter 5 min. Drev 1 och 2 slås samman med hänvisning till § 18. Provet avslutas 1408. Pejlförsedd. Hare 72(7), Hare 30, Hare 17

Ep: 4 – 5(3) / 6 – 4 – 5(2) / 5(3) – 6 / 4 – 5 – 6 = 50
Dpr: I Hare

RYSSHÄLLANS AMOS S55994/2005 e SJCH NORDUCH INTUCH NJCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SJCH SUCH Moskogens Vicki Iv S43089/2001 Äg: Lennart Möller, Härnösand.

12/12. Domare: Karlsson Krister. Släpp 1. Slag med rikliga väckskall, upptag med drev som går i små bukter. Passerar väg 2 ggr. sedan sträcker det ut på halvö där drevet buktar bra. Har två tappter varav den ena vid en sandstrand vid havet. Därefter går drevet tillbaka till upptaget. Passerar väg 3 ggr. sträcker därefter ur hörhåll. Hunden driver med mycket bra kontakt med drevdjuret och löser tappterna på ett bra sätt i den mycket kuperade marken. Blåser in hunden då den lagt av och är på väg tillbaka. Rådjuret avspårades på upptinad gångstig. Provet avslutas 1315. Pejlförsedd. Rå 105(29)

Ep: 4 – 4(3) / 5 – 5 – 5(2) / 4(3) – 4 / 4 – 4 – 5 = 44
Dpr: I Rå

STJÄRNSKOGENS TUVA S41655/2006 e S VCH SUCH SJCH Tuthammarens Balo S43777/2004H u J Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Olsson Gunnar, Hammarstrand.

26/12. Domare: Nilsson Stefan. Tiken tar upp rådjur i ungskog och går i en stor bukt. Djuret blir sedan stött av promenerande folk i byn. Tiken lägger då av. Förnuftigt tycker domaren. Provet avslutas 1405. Pejlförsedd. Rå 47

Ep: 4 – 3(3) / 4 – 4 – 3(2) / 4(1) – 4 / 4 – 3 – 3(5) = 36
Dpr: III Rå