ACKERS EXI S48895/2008 e Kotipolun Remu FIN16856/06 u FIJCH SEJCH Oskulan Hytky S42005/2008 Äg: Wassdahl Erik, Föllinge.

05/11. Domare: Kriström Jonas. Släpp 1. Upptag på hare som ses efter 7 min m hunden 2 min efter på väg som haren följer 1,2 km och där blir det tappt. Under tappt tar tiken upp råget m kid som ses när de passerar väg. Rådjuren går i en vid bukt och över en å där tiken bryter. Släpp 2. Vi byter område och efter en fin promenad får tiken upp ett rå som drar till Gävleborg och vi efter. Rå avspårad 2 ggr. Tiken har ett trångt sök och är mycket hård till hennes nackdel. Under dreven så förekommer det ej noterbar tappt. Provet avslutas 1419. Pejlförsedd. Hare 20, Rå 39, Rå 69

Ep: 3(1) – 6(1) / 4 – 4 – 4(1) / 4(3) – 3(1) / 5 – 3 – 4 = 40
Dpr: II Rå

DELAD 5:E PLATS MED 48 POÄNG

 

AMICA S44337/2009 e SEVCH SEUCH SEJCH Tuthammarens Balo S43777/2004H u SEJCH Boxarens Aisa S18975/2006 Äg: Eriksson Jimmy, Fåker.

05/11. Domare: Wedin Dick. Ett förstklassigt rådrev. Tiken hade lojt sök efter drev. Söker kontakt med föraren direkt efter avslutat drev/långskjuts m. kontaktskall. Ep i jaktduglighet dras ner av söket efter drev. Söket knappt godkänt. Rå sågs 4 ggr m. tiken 1-2 min efter. Provet avslutas 1445. Pejlförsedd. Rå 114

Ep: 3(1) – 3(2) / 6 – 4 – 6(1) / 6(3) – 4 / 6 – 3 – 3(5) = 44
Dpr: I Rå

3:E PLATS MED 60 POÄNG

 

J APPE S26639/2008 e SEVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Bass S43773/2004 u J SEVCH Aldermyrens Molly S53421/2003 Äg: Ulrik Helgesson, .

05/11. Domare: Andersson Nils-Erik. Släpp 1. Snabbt upptag som buktar trångt. Rå ses efter en timma med hunden 10 sek efter. Ett tappt på grusväg. Släpp 2. Snabbt upptag som går hackigt i slutet på ett gräsbeklätt hygge. Trång i söket. Provet avslutas 1340. Pejlförsedd. Rå 95(27), Okänt 39(47)

Ep: 3(1) – 4(3) / 4 – 4 – 4(2) / 5(3) – 5 / 4 – 5 – 4 = 42
Dpr: I Rå

4:E PLATS MED 58 POÄNG

 

LÄNNÄSVALLENS ALIZE S30476/2007 e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SEUCH SEJCH Ackers Zascha S28482/2003 Äg: Åslund Carina, Matfors.

05/11. Domare: Sundell Sven-Axel. Drev 1. Haren går rakt ut på väg. Tappt i grusgrop som hunden ej löser. Drev 2. Efter 55 min drev slår dimman ner och hunden får en tappt som den ej löser. Hunden inblåst på tappt i drev 1. Egen återgång med kontaktskall i drev 2. Haren ses i upptaget i bägge dreven. Provet avslutas 1410. Pejlförsedd. Hare 10, Hare 55(13)

Ep: 5 – 5(2) / 4 – 4 – 3(2) / 5(3) – 4 / 5 – 3 – 4 = 42
Dpr: III Hare

DELAD 5:E PLATS MED 48 POÄNG

 

MEJCAS CARRO SE28202/2010 e SEUCH SEJCH Trajåsens Fargo S54583/2002 u SEUCH RR SEJCH Mejcas Tessie S35248/2004 Äg: Berglund Lars, Sävar.

05/11. Domare: Kihlberg Stig. Släpp 1. Drev i normala bukter där get + kid går över väg. Vi följer och ser djuren passera väg på nytt. Passar trafiken och för hunden över vägen. Kopplas på löpan. Släpp 2. Upptag på ensamt rå som buktar snävt. Därefter ur hörhåll och hunden lägger av och återkommer. Släpp 3. Drev på 2 rå som ses med hunden 1-2 min efter. Vägtappt som hunden löser första gången men ej andra. Kallas in på tappt från ca 120 meter. Provet avslutas 1440. Pejlförsedd. Rå 106, Rå 68, Rå 71(18)

Ep: 4 – 5(2) / 6 – 5 – 5(2) / 4(3) – 5 / 5 – 5 – 6 = 50
Dpr: I Rå, II Rå, II Rå, D-cert

1:A PLATS MED 85,8 POÄNG

 

MUNK-SKALLETS LYCKA S46884/2006 e SEJCH SEUCH Långsjöns Dacko-Bowser S27319/2003H u SEJCH FIJCH NOJCH Skara-Skallets Fanny S29967/99 Äg: Westin Ronny, Bjästa.

05/11. Domare: Lauren Lars-Erik. Drev 1. Går över en starkt trafikerad väg 2 ggr. Blåses av drevet. Rå ses 3 ggr med hunden ca 1 minut efter. Drev 2. Tiden sammanräknas med drev 1. Drev 3. Släpper och återkommer till föraren. Troligen störd av en massa folk med hundar. Rå spåras av på väg. Drev 4. Rå sågs en gång med hunden ca 1 min efter. Släpper vid villaområde och återkommer till föraren. Provet avslutas 1428. Pejlförsedd. Rå 43, Rå 59, Rå 28, Rå 50(13)

Ep: 3(1) – 5(2) / 5 – 5 – 5(2) / 4(3) – 4 / 4 – 5 – 4 = 44
Dpr: I Rå, III Rå

2:A PLATS MED 64 POÄNG. JAKTCHAMPION DENNA DAG.