SEJCH SEUCH ACO S34590/2007 e SEVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Bass S43773/2004 u SEJCH SEUCH Dungabackens Frippa S50426/2002 Äg: Leif Andersson, Kvissleby.

20/10. Domare: Lindström Bo. Släpp 1. Aco söker bra och reser en hare som drivs i 4 repriser. Drevet går bitvis hackigt eftersom haren springer i samma buktområde på ca 10-20 ha. Släpp 2. Aco släpps på stött hare. Ägaren väljer att koppla hunden när drevet går tillbaka till samma buktområde som släpp 1. Släpp 3. Aco söker återigen bra och reser hare som drivs i 2 repriser. Haren synlig i samtliga drev med hunden 5-10 min efter. Provet avslutas 1415. Pejlförsedd. Hare 69(100), Hare 14, Hare 32(11)

Ep: 4 – 4(3) / 3 – 4 – 4(3) / 4(3) – 4 / 3 – 3 – 4 = 37
Dpr: II Hare

 

J MUNK-SKALLETS LYCKA S46884/2006 e SEJCH SEUCH Långsjöns Dacko-Bowser S27319/2003H u SEJCH FIJCH NOJCH Skara-skallets Fanny S29967/99 Äg: Westin Ronny, Bjästa.

20/10. Domare: Wedin Dick. Vid drev 1 och 2 återvänder Lycka omgående från första tappt. Drev 3 i mycket besvärlig, brant terräng. En del tappttid kan vara utom hörhåll. Haren sågs i upptag. Ett par andra svaga slag under provdagen i tuff terräng. Lycka blåstes in från tappt på långt håll. Provet avslutas 1420. Pejlförsedd. Okänt 17, Okänt 12, Hare 46(34)

Ep: 4 – 4(2) / 3 – 4 – 4(2) / 4(3) – 4 / 3 – 4 – 4 = 38
Dpr: III Hare